Licht op de lezing

woensdag 05 februari 2020

Vanaf 11 februari organiseert ds. Winanda de Vroe op een aantal dinsdagochtenden ‘Licht op de lezing’. Tijdens die ochtenden nemen we met elkaar de Schriftlezing door waarover de zondag erna of de daarop volgende zondag gepreekt wordt. Iedereen is van harte welkom om met deze ochtenden mee te doen. Zo voel je je op zondag nog meer betrokken bij de dienst.

Tijdens de bijeenkomst lezen we de vertaling die ook op zondag wordt gelezen. We praten met elkaar over de vragen die bij ons opkomen bij de lezing.

Hoe ziet het gesprek eruit?

We lezen eerst de tekst; dan komt er al iets mee van de sfeer en de klankkleur. Al aan het begin vallen ons dingen op: wat hoor je, zie je, proef je? Dan schrijven we onze gedachten over de tekst op aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat vertroost me hierin; wat doet me goed dit te lezen?
  • Wat is lastig, misschien wel onaangenaam? Wat ‘haakt’ in dit gedeelte, zoals een nagel in een trui kan doen?
  • Waar plaats ik vraagtekens bij? Wat begrijp ik op het eerste gehoor/gezicht niet? Waar wil je meer van weten?

En ’s avonds thuis pak je misschien de krant of je kijkt naar het journaal en je denkt: als ik dat nu eens naast het Schriftgedeelte leg, wat gebeurt er dan?

Wat staat er nu eigenlijk?

De eerste lezing kent verwondering, misschien ook iets van verbijstering. Wat staat er nu eigenlijk? En: versta ik wat ik lees? Het Woord wil ons eigen worden, maar het gaat om woorden uit een andere tijd, een andere cultuur, een ander land, een ander volk, een andere taal. De Schriftlezing die aan de orde is, maakt deel uit van de hele Schrift. Een lezing staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een groter geheel, van een Bijbelboek, van de Bijbel als geheel.

Zet de data in je agenda

Licht op de Lezing vindt plaats op:

  • dinsdag 11 februari (voor de dienst van 16 februari)
  • dinsdag 10 maart (voor de dienst van 15 maart)
  • dinsdag 24 maart (voor Palmpasen)
  • dinsdag 7 april (voor Pasen)

De bijeenkomst is van 10.45 tot 11.45 uur in de huiskamer van De Voorhof.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma