Collecte voor Moldavië – geef ook!

woensdag 26 augustus 2020

Op zondag 30 augustus collecteren we voor Bethania in Moldavië. Kinderen en ouderen die toch al kwetsbaar waren, worden door de coronacrisis extra hard geraakt.

Bethania, partner van Kerk in Actie, verleent hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen. Kinderen krijgen hulp bij het huiswerk en psychosociale hulp. Voor ouderen zijn er dagactiviteiten, thuishulp en een warme maaltijd. De coronamaatregelen maken deze activiteiten nu onmogelijk.

Zorgwekkend

“Het raakt me enorm dat de maatregelen zoveel impact hebben op kinderen en ouderen. Hun situatie was al zorgwekkend, maar het leed onder deze groepen neemt nu snel toe”, zegt Igor Kohaniuk, directeur van Bethania. “Normaal bieden wij zo´n 300 ouderen thuiszorg en een warme maaltijd. En ontvangen we veel kinderen die er alleen voor staan in onze dagcentra. Deze centra zijn nu gesloten. Kinderen en ouderen kunnen niet bij ons terecht, terwijl ze dit wel heel hard nodig hebben. Het frustreert me mateloos dat de politiek niets doet en dat politieke partijen alleen maar bezig zijn om hun invloed te vergroten, zonder zich te bekommeren om de grote noden onder de bevolking.”

Mooie initiatieven

Het bemoedigt hem wel om te zien hoe kerken, vrijwilligersorganisaties maar ook bedrijven en zakenmensen opstaan om gezinnen in nood, maar ook artsen en ziekenhuizen te helpen. “Ook vanuit Bethania blijven we hulp bieden. We bezorgen voedselpakketten bij ouderen en maken op afstand even een praatje. Onze docenten houden online of via telefoon contact met de kinderen, helpen ze met schoolwerk en bieden ze een luisterend oor.”

Hoop putten

Igor Kohaniuk put hoop uit de Bijbel: “Zo spreekt Mattheüs 25: 31-46, het gedeelte waarin Jezus ons aanspoort om de hongerigen te voeden en de dorstigen te drinken te geven, mij enorm aan. Ook inspireert 1 Korintiërs 15:58 mij: ‘Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit vergeefs zijn.’”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annette van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz