Begin Veertigdagentijd

donderdag 18 februari 2021

Afgelopen woensdag, op Aswoensdag, is de Veertigdagentijd begonnen. Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven.

De Veertigdagentijd is de tijd tussen Aswoensdag (het einde van Carnaval) en Pasen (40 dagen + 6 zondagen). In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Vasten
Vroeger gingen veel mensen vasten in de Veertigdagentijd. Carnaval betekent: Dag Vlees! (Carne = vlees en vale = dag of gegroet). Carnaval was het laatste grote feest vóór Pasen. Daarna begon de periode van inkeer. In de Veertigdagentijd at men geen vlees. Behalve op zondag. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

Andere vormen
Tegenwoordig zijn er veel andere vormen van vasten. Bijvoorbeeld niet snoepen, geen alcohol drinken, iedere dag op een vast tijdstip uit de Bijbel lezen, bidden of mediteren. Iedereen die vast, heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

‘Ik ben er voor jou’
Dit jaar is het thema van de 40dagentijd: Ik ben er voor jou. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Bekijk ook het filmpje van Kerk in Actie:

Wat kun je nog meer doen?

  • Laat je inspireren door het 40dagentijdmagazine van Kerk in Actie, en bestel het gratis.
  • Doe mee met de vastenactie. Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra’s doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden. Met de vastenkaart van Kerk in Actie kun je zeven weken lang elke week op een andere manier vasten. Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be-)sparen of missen. Dit geld is voor de 40dagentijd-projecten van Kerk in Actie. Op de kaart houd je bij hoeveel tijd/geld je bespaart en wat je kunt inzetten voor iemand, waartegen je wil zeggen: ‘ik ben er voor jou’: zieken in Moldavië, vluchtelingen in Libanon, boerinnen in Indonesië, kinderen in Zuid-Afrika of één van de andere projecten in de 40dagentijdcampagne.
  • Stuur een kaart naar een gevangene via de Paasgroetenactie.
  • Doe mee met het lezen van het Johannesevangelie. Elke dag lees je een stuk uit dit evangelie. Eén keer in de week kun je online meedoen via zoom, op woensdag van 20.00-21.00 uur. Daarvoor kun je je aanmelden bij alpha.oisterwijk@gmail.com.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annette van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz