Collecte op de 7e zondag van de 40-dagentijd: Ik ben er voor jou

vrijdag 02 april 2021

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen te eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou! De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Zuid-Afrika
Deze 7e zondag, 4 april, collecteren we voor Zuid-Afrika – een toekomst voor kansarme kinderen (werelddiaconaat). Veel jongeren in Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkeloos. Wat is het dan mooi dat er mensen zijn die zeggen: Ik ben er voor jou!

Help mee
Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Maak uw gift over via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. KIA werelddiaconaat.


Gedicht

Ik geloof

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
Om iets moois, iets goeds
Van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
Iets moois van deze aarde te maken,
Speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik ook met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef, en dan
is het leven waard geleefd te worden.

Amen

(uit: Woorden van geloof, hoop en liefde)

Wij wensen u fijne Paasdagen!

De diaconie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Sinds wij in Berkel-Enschot wonen, voelen wij ons als gezin thuis in het kleine Protestantse kerkje aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Van huis uit zijn wij ‘meelevend’ zoals dat heet. Daardoor draaiden we ook sneller dan verwacht mee in de vele activiteiten en werkzaamheden van de kerk.

Evert Niemeijer