Bouw de kerk in Syrië weer op

woensdag 15 september 2021

Op zondag 19 september collecteren we voor Syrië. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.

De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.

Perspectief

Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof.

Herstelfonds

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef aan de collecte

Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië. Maak je bijdrage over op NL01 RABO 0373736266 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. Bouw Syrië weer op. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers