Jan Baan in de kerkenraad

woensdag 15 september 2021

De kerkenraad is blij om u te kunnen vertellen dat Jan Baan bereid is gevonden om lid te worden van onze kerkenraad.

De komende maanden start hij in de rol van ‘gewoon’ ouderling. Als hij een tijdje heeft meegelopen, bekijken we in welke specifiekere rol Jan het beste op zijn plek is.

Bezwaren
Als er gegronde bezwaren zijn tegen dit besluit, kunt u die uiterlijk 28 september schriftelijk melden bij de voorzitter van de kerkenraad, Jan Marcelis, via jh.marce@gmail.com.

Bevestiging
De bevestiging vindt waarschijnlijk in oktober plaats. De exacte datum hoort u nog.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers