Kerkdienst

zondag 02 februari, 2020
Locatie:Kerk
Tijd:10:15

Voorganger is ds. Marja van den Beld uit Vught.

Op het leesrooster staat Matteüs 5:1-12: de zaligsprekingen uit de Bergrede. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt in plaats van ‘zalig’ het woord ‘gelukkig’ gebruikt. Jezus onderricht de grote groep mensen die hem volgt: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’.

De collectes zijn voor Kerk in Actie: het werelddiaconaat en voor het werk van onze kerk.

Er is kindernevendienst en crèche.

« Agendaoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Een van de belangrijkste dagen uit je leven, naast dat je voor de wet natuurlijk in het gemeentehuis trouwt, de huwelijksinzegening in de kerk. Ik ben opgevoed in een hervormd gezin en ben grootgebracht met het geloof. Onze kinderen zijn beide in deze kerk door Hester gedoopt. Een hele fijne dienst die van het begin tot het eind door iedereen goed ontvangen is. Heel begrijpend en passend bij ons gezin en onze geloofssituatie.

Marit Mannaerts