Leeskring Rode draden in de evangeliën (2)

donderdag 14 februari, 2019
Locatie:De Voorhof
Tijd:19:30

Is het evangelie van Matteüs anti-Joods?

Matteüs is een door en door Joods geschrift, maar tegelijk bevat dit evangelie ook vele venijnige uitspraken over Joden en Joodse groepen, die tot op de dag van vandaag voedsel kunnen geven aan anti-Joodse opvattingen en sentimenten. Hoe valt deze tweesporigheid te verklaren? En als Matteüs inderdaad uitspraken bevat die een devaluatie inhouden van de Joodse godsdienst, hoe moeten wij dan nu omgaan met dergelijke teksten? Hierachter schuilt een nog bredere kwestie: kunnen wij Jezus blijven zien als onze echte leidsman ten leven, zonder dat we ons geloof in hem zo sterk op de spits drijven dat er geen ruimte meer is voor andere religies? Juist in onze samenleving, die gekenmerkt wordt door zovele etnische en religieuze verschillen, is dit een brandend vraagstuk.

 

Aanmelding

Wie één of meer van deze bijeenkomsten wil bijwonen, kan zich tot uiterlijk op24 januari aanmelden bij Anc Burggraaf (e-mail: burggraaf55@hetnet.nl; telefoon: 013 52 17 474.  Er wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van deze serie. Voor de vier avonden samen is die bijdrage in totaal gesteld op € 30,- inclusief koffie/thee en materiaal. Men kan ook deelnemen aan losse bijeenkomsten naar eigen keuze. In dat geval bedragen de kosten € 10,- per bijeenkomst. U kunt het bedrag op de eerste bijeenkomst of bij binnenkomst betalen.

( NB Ook als u enkele of één avond(en) wilt volgen, s.v.p. wel aanmelden i.v.m. het materiaal.)

De bijeenkomsten vinden plaats in De Voorhof , naast het Napoleonskerkje van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64, Oisterwijk, aanvang telkens om 19.30 uur en afsluiting om 21.30 uur. De bijeenkomsten staan open voor een breed publiek van gelovigen en andere zinzoekers uit de regio rond Oisterwijk. Alle sessies worden begeleid door prof. dr. Wim Weren, zelf Oisterwijker en emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn nieuwe boek heeft zijn wortels in leerhuisavonden in het Leerhuis De Levensboom van de Levenskerk.  

« Agendaoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma