Bezoekproject: de kerk komt naar u toe

In het nieuwe beleidsplan van onze gemeente staat het seizoen 2014/2015 gemarkeerd als het seizoen met: “aandacht voor intern pastoraat”. Natuurlijk is die aandacht er altijd, het contact en omzien naar elkaar is het cement van de kerkelijke gemeente, maar in het komende seizoen kiezen we voor iets meer.

Onder het motto “De kerk komt naar u toe…” wordt aan alle gemeenteleden in ons bestand een bezoek aangeboden. Dat bezoek wordt gebracht door een ander gemeentelid. Dat kan een contactpersoon zijn, een (ex)kerkenraadslid, een bezoekmedewerker, of iemand die het prettig en belangrijk vindt om eens contacten te leggen.

Het is naar onze mening goed dat we als gemeenteleden omzien naar elkaar en interesse in elkaars welbevinden speelt hierbij een grote rol. Elk adres in ons bestand krijgt het aanbod voor een bezoek, ook zij die de bezoeken brengen. Zo komen alle mensen aan bod, zij die goed bekend zijn met de gemeente, maar ook degenen die we spaarzaam zien. We komen niet om geld, daarom koppelen we dit project heel bewust los van kerkbalans en zullen de contactpersonen die mee willen werken in een andere wijk worden ingedeeld.

Alle adressen ontvangen een brief met het aanbod. Het project wordt uitgevoerd in de maand november 2014 en in de maand maart 2015. Er zijn ongeveer 450 pastorale adressen in ons bestand. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder adressen per bezoeker. Het zullen er echter niet meer dan 10 per bezoeker zijn. Voorafgaand aan de bezoeken krijgt u een informatie en trainingsbijeenkomst aangeboden (13 oktober en in februari 2015).

Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven. Maar het kan zijn dat u aan onze aandacht bent ontsnapt en dat u graag wilt meedoen. Geeft u dan op bij de secretaris van de projectgroep.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren