Hester-Radstake-2010-2015

Hester Radstake
Predikant van 2010 tot 2015

Hester

Ik ben Hester Radstake. Sinds februari 2010 predikant van deze gemeente. Ik werk in deeltijd, meestal op dinsdag, donderdag en vrijdag. In die dagen worden er kerkdiensten voorbereid (hoe vertaal je het verhaal en de ervaringen van toen naar het verhaal en de ervaringen van nu), jeugdactiviteiten (kerk op schoot) bedacht, en gespreksgroepen gehouden (20/30ers). Er wordt veel vergaderd om alles in de kerkelijke gemeente draaiende te houden (kerkenraad, taakgroep liturgie, taakgroep pastoraat). Er vinden overleggen in kleine groepjes plaats (bijvoorbeeld ter voorbereiding van een bijzondere dienst zoals de Pinksterviering in het natuurtheater of de oecumenische viering met de RK Levenskerk), over het activiteitenprogramma voor een kerkelijk seizoen, voor het bezoekproject. Er is tijd voor pastoraat: crisispastoraat, rouwpastoraat, huwelijksvoorbereidingen en doopvoorbereidingen, naast ontmoetingsmomenten met ouderen op de seniorenmiddagen of in de Vloet. En nu heb ik nog niet eens alle werkzaamheden genoemd!

Ik doe dit alles met veel plezier, ook omdat ik het meeste samen doen met een grote groep actieve vrijwilligers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren