Hester-Radstake-2010-2015

Hester Radstake
Predikant van 2010 tot 2015

Hester

Ik ben Hester Radstake. Sinds februari 2010 predikant van deze gemeente. Ik werk in deeltijd, meestal op dinsdag, donderdag en vrijdag. In die dagen worden er kerkdiensten voorbereid (hoe vertaal je het verhaal en de ervaringen van toen naar het verhaal en de ervaringen van nu), jeugdactiviteiten (kerk op schoot) bedacht, en gespreksgroepen gehouden (20/30ers). Er wordt veel vergaderd om alles in de kerkelijke gemeente draaiende te houden (kerkenraad, taakgroep liturgie, taakgroep pastoraat). Er vinden overleggen in kleine groepjes plaats (bijvoorbeeld ter voorbereiding van een bijzondere dienst zoals de Pinksterviering in het natuurtheater of de oecumenische viering met de RK Levenskerk), over het activiteitenprogramma voor een kerkelijk seizoen, voor het bezoekproject. Er is tijd voor pastoraat: crisispastoraat, rouwpastoraat, huwelijksvoorbereidingen en doopvoorbereidingen, naast ontmoetingsmomenten met ouderen op de seniorenmiddagen of in de Vloet. En nu heb ik nog niet eens alle werkzaamheden genoemd!

Ik doe dit alles met veel plezier, ook omdat ik het meeste samen doen met een grote groep actieve vrijwilligers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma