Orgelconcert door Wilma Timmermans

Vrijdagavond 28 september heeft Wilma Timmermans een orgelconcert gegeven in het Lodewijkskerkje voor een vriendengroep. Na een korte uitleg over het programma speelde zij met enthousiasme verschillende stukken, waaronder muziekstukken van Bach, Mozart en Pärt. 

            

Lees het na …. 3 buitenlanders in onze geschiedenis

Tijdens de, in geheel Brabant georganiseerde, Openkerkendag heeft Arend Huitzing in het Lodewijkskerkje een lezing gegeven met als titel “Overwacht in Nederland – Drie buitenlanders in onze geschiedenis”.

Arend Huitzing

Was u niet in de gelegenheid deze bij te wonen of wilt u het nog eens nalezen? Onderstaand vind een link naar de tekst van de lezing en de bijbehorende presentatie met de beelden. 

Boeren, Burgers en Buitenlui – Open Monumentendag 2017

Tijdens Open Monumentendag (10 september) zijn zowel het Lodewijkskerkje, de Voorhof als de diaconie huisjes open.

Kerkstraat 58 t/m 64 te Oisterwijk

In het kerkje exposeert José Verhoeven – van den Heuvel haar werk. En omdat het die dag ook Nationale Orgeldag is zal het orgel om 14.00 en 15.00 uur bespeeld worden en bezoekers mogen een kijkje nemen bij fraaie orgel uit circa 1740.

De diaconie huisjes  58 en 60 zijn samengevoegd tot een huis waar de muzikale familie Van Aerts woont. Peter van Aerts en Rosalyn de Groot stellen een deel van hun huis open en ze willen u graag kennis laten maken met hun muziekactiviteiten. Het diaconie huisje  – Kerkstraat 62 is nog een echt diaconie huisje waar tot op de dag van vandaag ‘buitenlui’ bescherming zoeken. 

De huisjes hebben cultuurhistorische waarde als vertegenwoordigers van de sociale zorg door de Hervormde Gemeente in de negentiende eeuw. Zij tonen de typologische ontwikkeling van het kleine woonhuis in Noord-Brabant. Ze hebben ensemblewaarde vanwege de samenhang met de naastgelegen kerk. Zij zijn als diaconie woningen uiterst zeldzaam. De drie huisjes zijn aangewezen als Rijksmonument.

Klik hier voor boekje Open Monumentendag Oisterwijk 2017

Zomerzin – kunst en historie

Download de flyer zomerzin 2017 

Ook dit jaar zijn de deuren van het Lodewijkskerkje open gedurende de zaterdagmiddagen tijdens de zomermaanden juli en augustus tot en met open monumentendag (10 september). Kom vrijblijvend binnen van 14.00 – 16.30 uur om de kunst in het kerkje, het monumentale gebouw, de stiltekapel en de begraafplaats te bekijken. Drie plaatselijke kunstenaars exposeren hun werk, elk 4 middagen.

Tijdens Open Monumentendag (zondag 10 september) wordt 2x het orgel bespeeld en heeft PopWise een optreden op het pleintje voor het kerkje. Die middag zijn ook de Voorhof (het naastgelegen gebouw) en de nabijgelegen diaconiehuisjes open.

Nieuwsgierig naar het werk van de kunstenaressen en/of het kerkje, loop gerust binnen. De kunstenares is aanwezig evenals anderen om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Lodewijkslezing 2017 – terugblik

Thema ‘vreemdelingschap’

Op 18 april jl. is de eerste Lodewijkslezing gehouden door gastspreker Stevo Akkerman, schrijver en columnist van dagblad Trouw sprak over het thema vreemdelingschap. Aan de hand van het boekje ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ ging hij in op het thema vervreemding tussen mensen en hun werk, tussen burgers en hun samenleving, kiezers en hun politieke vertegenwoordigers.

Stevo Akkerman

Conclusie van Akkerman is dat mensen vastzitten. Geconfronteerd met ‘vervreemding’ is het moeilijk een klimaat te creëren waarin mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn en iets betekenen. Individueel herkent iedereen het, maar als systeem laat het zich niet veranderen. ‘Verschil tussen gemeenschap van mensen en geldmachine.’ We zullen moeten erkennen dat er altijd spanning zal zijn, altijd onvolkomenheid. Die spanning is precies wat populisten weg willen denken. Maar er is hoop. Er zijn veel voorbeelden van initiatieven van onderop, van burgers in de samenleving. Zij vormen niet het antwoord op alle vragen maar wijzen wel in de goede richting. Individueel en samen kunnen we nieuwe wegen zoeken, olifantenpaadjes banen, weg van de plat gebaande wegen van a-moraliteit en bandeloosheid.

Volgend jaar wederom op 18 april volgt de tweede Lodewijkslezing. Zet die alvast in uw agenda, dan praten we verder over een actueel thema in onze samenleving.

Waarom 18 april? 

De Stichting heeft gekozen om de lezing jaarlijks op of rond 18 april te laten plaatsvinden. 18 april is namelijk een bijzondere dag in de historie van het Lodewijkskerkje. Historische terugblik Op 18 april 1809 heeft koning Lodewijk Napoleon Oisterwijk bezocht om een schil te beslechten tussen dominee Cornelis van Strijen en pastoor Johannes van der Bruggen. Het lukte hen maar niet om overeenstemming te krijgen over teruggave van de Petruskerk. Naar aanleiding van zijn bezoek vaardigt de koning een besluit uit waarin hij een bedrag voor de bouw van een kerk ter beschikking stelt:  ‘Te Oisterwijk zal voor de Hervormden aldaar, gelijk mede voor die van Udenhout, Moergestel, Enschot, Heukelom en Berkel, eene Kerk worden gebouwd waar voor wordt toegelegd eene Som van Zevenduizend Gulden (f 7.000,–). De kerk aan de Kerkstraat in Oisterwijk is uiteindelijk op zondag 2 september 1810 officieel geopend. 

De historie van het Lodewijkskerkje …

Historiefolder_voorkant 

Voor de geïnteresseerden is er vanaf nu een historie folder in een modern jasje beschikbaar. Het geeft een korte beschrijving van de historische elementen in en rondom het Lodewijkskerkje die nu te bezichtigen zijn. De folder is verkrijgbaar tijdens de zaterdagmiddag openingen in de zomermaanden. Dit is mogelijk gemaakt door de subsidie van MIGO die de Stichting Lodewijkskerkje heeft mogen ontvangen.

MIGO_logo_570x170

Voor meer historische details wordt verwezen naar het boekje dat door Kees Welmers is samengesteld.

Zomerzin: deuren open

Buiten_5 Download de flyer zomerzin_2016 

In de zomermaanden juli en augustus tot en met open monumentendag (11 september) opent het Lodewijkskerkje haar deuren op de zaterdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur.  Kom vrijblijvend binnen om het monumentale kerkje, de stiltekapel en de begraafplaats te bekijken. Drie plaatselijke kunstenaars exposeren hun werk, elk 4 zaterdagmiddagen.

  • vanaf 2 juli: Ad Verberk met Stillevens en Surrealisme
  • vanaf 30 juli: Ine van den Heuvel “De Raakbare Mens”
  • vanaf 27 augustus: Gerda Veldman-Ubbink “Atelier Binnenstebuiten”

Nieuwsgierig naar de expositie en/of de kerkje, loop gerust binnen; er zijn mensen om uw vragen te beantwoorden.

Vrijwilligers gezocht …

Om meer en andere activiteiten mogelijk te kunnen maken, is het bestuur van het Lodewijkskerkje op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de stichting. We zoeken zowel mensen die af en toe een bardienst willen draaien, als mensen die de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van een activiteit. Daarnaast zijn we op zoek naar een bestuurslid, die inbreng heeft over toekomstige beleid, werkt vanuit de verbinding en ook uitvoerend actief zal zijn. 

Kerkgebouw (7)
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de rol van: 

– bardienst – support
– bardienst – coördinator
– coördinator activiteit
– bestuurslid

Voor elk rol hebben we per rol de taken en verantwoordelijkheid op een rijtje gezet. Geïnteresseerd en vragen? Neem gerust contact op met de secretaris van de stichting Simone Vos. Het bestuur van de stichting behoudt het recht om naar eigen inzicht keuzes te maken.

MIGO subsidie toegekend

We zijn heel erg blij met de subsidie die door MIGO aan de Stichting Lodewijkskerkje is toegekend.

Het bedrag zal worden gebruikt voor de aanschaf van een scherm en een podium waarmee de kwaliteit van de uitvoering van de geplande en voorziene activiteiten kan worden vergroot. Daarnaast zal deze worden ingezet voor het toerusten van vrijwilligers en verdere professionalisering van communicatie / promotie. In het nieuwe jaar zult u daar als bezoeker, muzikant, toneelspeler, verteller, spreker of kunstenaar meer van merken.

MIGOlogo uit pdf

“Hier is het”

Bij een activiteit in het Lodewijkskerkje gaan de vlaggen uit …

IMG_2996

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Om een familie feest een extra dimensie te geven is de locatie van het kerkje ideaal. Voor de 50-jarige bruiloft wenste het gouden paar een moment van bezinning in een niet kerkelijke context. Het kerkje was met haar intieme ruimte, met een uitstekende akoestiek, absoluut een sfeer verhogende gelegenheid.

Familie Schouten