AFGELASTINGEN

Alle activiteiten van het Lodewijkskerkje zijn tot 1 juni 2020 gecanceld.

I.v.m. de op 23 maart 2020 door de regering aangekondigde extra maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen zijn wij genoodzaakt alle activiteiten van Stichting Het Lodewijkskerkje tot 1 juni 2020 niet door te laten gaan.

Harpiste Michelle Sweegers in Lodewijkskerkje

De veelbelovende jonge harpiste Michelle Sweegers heeft in het kerkje een bijzonder mooi harprecital gegeven. Studerend in Frankrijk was zij even in Nederland en maakte van de gelegenheid gebruik om een optreden te geven. Met als thema “Romantiek” speelde zij 7 stukken van verschillende componisten variërend van Carl Philip Emanuel Backh (1714-1788) tot Uno Alexander Vesje (1989). Tussen door lichtte ze de stukken, zelfverzekerd, toe of legde ze de specifieke werking van de harp uit. Luisteren en leren: een prachtige concert!

     

In juli zal zij deelnemen aan het harpconcours in Bloomingdale. We wensen haar heel veel succes toe!

 

Clariña kwartet: jonge musici op het Lodewijkspodium

Nieuw: koffieconcerten in samenwerking met de Tiliander

Drie tot vier keer per jaar biedt het podium van Lodewijkskerkje plaats voor jonge musici tijdens een koffieconcert op een zondag. Deze concerten starten om 12.00 uur en geven u een unieke kans om nieuwe musici te ontdekken. Voor hen is het de mogelijkheid om podiumervaring op te doen. Zondag 7 april j.l. heeft het Clariña Kwartet een prachtige uitvoering gegeven. Dit kwartet hadden we zeker meer publiek gegund. We hopen dat deze toekomstige koffieconcerten meer bekendheid krijgen en dat jonge musici de bekendheid krijgen zie zij verdienen.

Sandra Balsera , Severine Sierens, Noelia Rodriguez Morales en Kevin Casteleyn leerden elkaar in september 2018 kennen tijdens de start van het academiejaar aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Voor het vak kamermuziek besloten ze samen een klarinetkwartet op te richten. 
Alle 4 de leden van het Clariña Quartet zitten in de master 1 opleiding en vormen een internationaal gezelschap doordat ze uit België en Spanje komen. Het Clariña Quartet wil hun publiek meenemen door de verschillende genres van de muziek en het rijke repertoire voor klarinetkwartet. Ze laten daarbij hun publiek ook kennis maken met de verschillende instrumenten van de klarinetfamilie.

Orgelconcert door Wilma Timmermans

Vrijdagavond 28 september heeft Wilma Timmermans een orgelconcert gegeven in het Lodewijkskerkje voor een vriendengroep. Na een korte uitleg over het programma speelde zij met enthousiasme verschillende stukken, waaronder muziekstukken van Bach, Mozart en Pärt. 

            

Lees het na …. 3 buitenlanders in onze geschiedenis

Tijdens de, in geheel Brabant georganiseerde, Openkerkendag heeft Arend Huitzing in het Lodewijkskerkje een lezing gegeven met als titel “Overwacht in Nederland – Drie buitenlanders in onze geschiedenis”.

Arend Huitzing

Was u niet in de gelegenheid deze bij te wonen of wilt u het nog eens nalezen? Onderstaand vind een link naar de tekst van de lezing en de bijbehorende presentatie met de beelden. 

Boeren, Burgers en Buitenlui – Open Monumentendag 2017

Tijdens Open Monumentendag (10 september) zijn zowel het Lodewijkskerkje, de Voorhof als de diaconie huisjes open.

Kerkstraat 58 t/m 64 te Oisterwijk

In het kerkje exposeert José Verhoeven – van den Heuvel haar werk. En omdat het die dag ook Nationale Orgeldag is zal het orgel om 14.00 en 15.00 uur bespeeld worden en bezoekers mogen een kijkje nemen bij fraaie orgel uit circa 1740.

De diaconie huisjes  58 en 60 zijn samengevoegd tot een huis waar de muzikale familie Van Aerts woont. Peter van Aerts en Rosalyn de Groot stellen een deel van hun huis open en ze willen u graag kennis laten maken met hun muziekactiviteiten. Het diaconie huisje  – Kerkstraat 62 is nog een echt diaconie huisje waar tot op de dag van vandaag ‘buitenlui’ bescherming zoeken. 

De huisjes hebben cultuurhistorische waarde als vertegenwoordigers van de sociale zorg door de Hervormde Gemeente in de negentiende eeuw. Zij tonen de typologische ontwikkeling van het kleine woonhuis in Noord-Brabant. Ze hebben ensemblewaarde vanwege de samenhang met de naastgelegen kerk. Zij zijn als diaconie woningen uiterst zeldzaam. De drie huisjes zijn aangewezen als Rijksmonument.

Klik hier voor boekje Open Monumentendag Oisterwijk 2017

Zomerzin – kunst en historie

Download de flyer zomerzin 2017 

Ook dit jaar zijn de deuren van het Lodewijkskerkje open gedurende de zaterdagmiddagen tijdens de zomermaanden juli en augustus tot en met open monumentendag (10 september). Kom vrijblijvend binnen van 14.00 – 16.30 uur om de kunst in het kerkje, het monumentale gebouw, de stiltekapel en de begraafplaats te bekijken. Drie plaatselijke kunstenaars exposeren hun werk, elk 4 middagen.

Tijdens Open Monumentendag (zondag 10 september) wordt 2x het orgel bespeeld en heeft PopWise een optreden op het pleintje voor het kerkje. Die middag zijn ook de Voorhof (het naastgelegen gebouw) en de nabijgelegen diaconiehuisjes open.

Nieuwsgierig naar het werk van de kunstenaressen en/of het kerkje, loop gerust binnen. De kunstenares is aanwezig evenals anderen om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Lodewijkslezing 2017 – terugblik

Thema ‘vreemdelingschap’

Op 18 april jl. is de eerste Lodewijkslezing gehouden door gastspreker Stevo Akkerman, schrijver en columnist van dagblad Trouw sprak over het thema vreemdelingschap. Aan de hand van het boekje ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ ging hij in op het thema vervreemding tussen mensen en hun werk, tussen burgers en hun samenleving, kiezers en hun politieke vertegenwoordigers.

Stevo Akkerman

Conclusie van Akkerman is dat mensen vastzitten. Geconfronteerd met ‘vervreemding’ is het moeilijk een klimaat te creëren waarin mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn en iets betekenen. Individueel herkent iedereen het, maar als systeem laat het zich niet veranderen. ‘Verschil tussen gemeenschap van mensen en geldmachine.’ We zullen moeten erkennen dat er altijd spanning zal zijn, altijd onvolkomenheid. Die spanning is precies wat populisten weg willen denken. Maar er is hoop. Er zijn veel voorbeelden van initiatieven van onderop, van burgers in de samenleving. Zij vormen niet het antwoord op alle vragen maar wijzen wel in de goede richting. Individueel en samen kunnen we nieuwe wegen zoeken, olifantenpaadjes banen, weg van de plat gebaande wegen van a-moraliteit en bandeloosheid.

Volgend jaar wederom op 18 april volgt de tweede Lodewijkslezing. Zet die alvast in uw agenda, dan praten we verder over een actueel thema in onze samenleving.

Waarom 18 april? 

De Stichting heeft gekozen om de lezing jaarlijks op of rond 18 april te laten plaatsvinden. 18 april is namelijk een bijzondere dag in de historie van het Lodewijkskerkje. Historische terugblik Op 18 april 1809 heeft koning Lodewijk Napoleon Oisterwijk bezocht om een schil te beslechten tussen dominee Cornelis van Strijen en pastoor Johannes van der Bruggen. Het lukte hen maar niet om overeenstemming te krijgen over teruggave van de Petruskerk. Naar aanleiding van zijn bezoek vaardigt de koning een besluit uit waarin hij een bedrag voor de bouw van een kerk ter beschikking stelt:  ‘Te Oisterwijk zal voor de Hervormden aldaar, gelijk mede voor die van Udenhout, Moergestel, Enschot, Heukelom en Berkel, eene Kerk worden gebouwd waar voor wordt toegelegd eene Som van Zevenduizend Gulden (f 7.000,–). De kerk aan de Kerkstraat in Oisterwijk is uiteindelijk op zondag 2 september 1810 officieel geopend. 

De historie van het Lodewijkskerkje …

Historiefolder_voorkant 

Voor de geïnteresseerden is er vanaf nu een historie folder in een modern jasje beschikbaar. Het geeft een korte beschrijving van de historische elementen in en rondom het Lodewijkskerkje die nu te bezichtigen zijn. De folder is verkrijgbaar tijdens de zaterdagmiddag openingen in de zomermaanden. Dit is mogelijk gemaakt door de subsidie van MIGO die de Stichting Lodewijkskerkje heeft mogen ontvangen.

MIGO_logo_570x170

Voor meer historische details wordt verwezen naar het boekje dat door Kees Welmers is samengesteld.

Zomerzin: deuren open

Buiten_5 Download de flyer zomerzin_2016 

In de zomermaanden juli en augustus tot en met open monumentendag (11 september) opent het Lodewijkskerkje haar deuren op de zaterdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur.  Kom vrijblijvend binnen om het monumentale kerkje, de stiltekapel en de begraafplaats te bekijken. Drie plaatselijke kunstenaars exposeren hun werk, elk 4 zaterdagmiddagen.

  • vanaf 2 juli: Ad Verberk met Stillevens en Surrealisme
  • vanaf 30 juli: Ine van den Heuvel “De Raakbare Mens”
  • vanaf 27 augustus: Gerda Veldman-Ubbink “Atelier Binnenstebuiten”

Nieuwsgierig naar de expositie en/of de kerkje, loop gerust binnen; er zijn mensen om uw vragen te beantwoorden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Het lodewijkskerkje was al een bijzondere kerk om concerten te geven vanwege de mooie akoestiek en de sfeer, maar nu nog meer na de prachtige renovatie. Verder ook de gastvrijheid en de mogelijkheid om in de Voorhof na te blijven met het publiek.

Peter van Aerts