ANBI

Protestantse Stichting De Voorhof

A. Algemeen

 Naam ANBI: Protestantse Stichting De Voorhof
Telefoonnummer: 013-5211057
KvK-nummer: 41096138
RSIN/fiscaal nummer:
Website: https://www.pkn-oisterwijk.nl/de-voorhof/
E-mail: janvanekris@home.nl
Postadres: Kerkstraat 62A, 5061EK Oisterwijk

De Voorhof is een Protestantse stichting als bedoeld in artikel 1 van Generale Regeling 13 (Stichtingen) als bedoeld in Ordinantie 11.25 van de Kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden en wordt benoemd door de colleges van de Protestantse Gemeente van Oisterwijk en wel als volgt:.

Twee leden worden benoemd door het College van kerkrentmeesters, een lid door de Diaconie en twee leden namens de kerkenraad.

C. Doelstelling/visie

 De Voorhof wil een huis zijn voor onze kerkgemeente en voor maatschappelijke en culturele activiteiten van het dorp, zonder onze kerk te belasten met de jaarlijkse kosten van  de Voorhof. De Voorhof wil faciliteiten bieden aan de activiteiten van de Stichting ‘Lodewijkskerkje ‘.  Met deze activiteiten wordt ons kerkje steeds breder benut waardoor  het een betekenisvolle plaats krijgt in de samenleving; onze kerk als ‘Dorpskerk’. De Voorhof willen we betaalbaar houden, niet alleen voor kerkelijke en andere religieuze activiteiten maar we willen zeker ook een plaats bieden aan andere maatschappelijke en culturele activiteiten.

 D. Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting leest u hier: beleidsplan 22-26

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Eventueel kunnen zij wel in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.

 F. Verslag Activiteiten

Ook in 2021 kon veel niet doorgaan vanwege Covid19.

Gebruik:
Waar mogelijk werd de Voorhof op de zondagen weer beschikbaar gesteld aan de Gemeente voor ontmoeting met een kopje koffie.

Verhuur:
Vanwege Covid19 kon slechts op beperkte schaal ruimten worden verhuurd t.b.v. uitvaarten en bijeenkomsten, cursussen etc.

Onderhoud:
In 2021 heeft groot onderhoud aan het gootwerk van de gebouwen plaats gevonden

 G. Jaarverslag van Stichting De Voorhof over het jaar 2021

 De jaarrekening van de Stichting De Voorhof laat over 2021 wederom een exploitatietekort zien. Ook in 2021 was Covid19 hier de belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat. Samengevat kwamen
De baten in 2021 €1.950 lager uit dan in 2020  en
De uitgaven waren in 2021 € 517 lager dan die van 2020.
Per saldo een tekort van € 2.712 (in 2020 een tekort van € 1.279)
Na de toevoeging van € 7.500 aan de onderhoudsvoorzieningen kwam het totale exploitatietekort uit op € 10.212,- (in 2020 een tekort van € 8.779)

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

                                                                                                       

Agenda

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annet van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Dentz