Beleidsplan

Als Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daarmee van de wereldwijde Kerk. Een kernpunt hiervan is dat de Kerk niet van ons is, maar van Christus . We worden aangespoord door Zijn Geest. De Bijbel vormt voor ons een bron van inspiratie en bemoedigt ons om open in de wereld te staan.

Wij willen een gastvrije gemeente zijn waar iedereen welkom is om aan te schuiven en mee te doen. Een plek waar ruimte is voor gelovigen en kleingelovigen, ongeacht kerkelijke of onkerkelijke afkomst.

Als Protestantse gemeente in Brabant vormen we wat geloofsbeleving betreft een pluriforme gemeenschap. Zo verschillend als wij mensen zijn, staan wij ook in het geloof en de invulling daarvan. Die vindt plaats in de zondagse eredienst, pastoraat en diaconaat. Maar ook in diverse activiteiten voor jong en oud. Wij zijn een levende en vitale gemeente en laten ons niet gijzelen door krimp en vergrijzing.

In ons beleidsplan 2021-2025 beschrijven we waar onze gemeente voor staat en wat onze plannen zijn.

> Lees het Beleidsplan PKN Oisterwijk 2021-2025

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

‘De kerk, een plek waar hemel en aarde elkaar raken…’ wordt er aan het begin van de dienst gezegd. Het gebeurt vaak dat in de dienst onder woorden gebracht wordt wat je voelt, en zelf niet zeggen kan. God’s woord is krachtig en het overkomt me vaak dat ik ineens aangesproken word door wat er gezegd wordt, zonder dat ik er echt naar op zoek ben.

Amy Hoogeland