Beleidsplan

Als Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en daarmee van de wereldwijde Kerk. Een kernpunt hiervan is dat de Kerk niet van ons is, maar van Christus . We worden aangespoord door Zijn Geest. De Bijbel vormt voor ons een bron van inspiratie en bemoedigt ons om open in de wereld te staan.

Wij willen een gastvrije gemeente zijn waar iedereen welkom is om aan te schuiven en mee te doen. Een plek waar ruimte is voor gelovigen en kleingelovigen, ongeacht kerkelijke of onkerkelijke afkomst.

Als Protestantse gemeente in Brabant vormen we wat geloofsbeleving betreft een pluriforme gemeenschap. Zo verschillend als wij mensen zijn, staan wij ook in het geloof en de invulling daarvan. Die vindt plaats in de zondagse eredienst, pastoraat en diaconaat. Maar ook in diverse activiteiten voor jong en oud. Wij zijn een levende en vitale gemeente en laten ons niet gijzelen door krimp en vergrijzing.

In ons beleidsplan 2021-2025 beschrijven we waar onze gemeente voor staat en wat onze plannen zijn.

> Lees het Beleidsplan PKN Oisterwijk 2021-2025

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik onze predikant en vooral de kerkelijk werker voor de manier waarop zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft de kerkelijk werker een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz