Gemeente

Onze gemeente
De Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft een regionale functie met leden uit zowel Oisterwijk als diverse omringende dorpen. Op dit moment zijn er ruim 600 geregistreerde leden. Binnen de gemeente zijn veel verschillende belevingen van wat geloven inhoudt. We zijn zoals dat heet een veelkleurige ofwel ‘pluriforme gemeente’ (van orthodox tot vrijzinnig, van evangelicaal tot hoog-liturgisch en alles er tussen in) en willen een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Zoals in vrijwel alle kerken heeft onze gemeente te maken met vergrijzing. Toch is er ook een actieve groep 25 tot 40 jarigen en worden er weer regelmatig kinderen gedoopt. Momenteel (2014) is 40% van de leden onder de 50 en dus 60% boven de 50 jaar, waarvan 44% 60 jaar of ouder. Bij de zondagse kerkdiensten zijn gemiddeld 60 tot 100 mensen aanwezig. Veel leden zijn ook buiten het kerkbezoek actief betrokken door deelname aan andere kerkelijke activiteiten en vrijwilligerstaken binnen de kerk.

Waar staan we voor?

Tijdens de startdienst voor het seizoen 2012-2013 is aan de kerkgangers gevraagd aan te geven wat voor hen belangrijk is binnen de kerkelijke gemeente. Hieruit kwamen als belangrijkste functies naar voren:

  • Omzien naar elkaar
  • Het verhaal van Christus uitdragen
  • Kerk zijn in de samenleving

Op basis hiervan is in het beleidsplan de missie omschreven dat we als Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. Aansprekend en aanspreekbaar willen zijn. We hopen aansprekend te zijn, elkaar te inspireren en enthousiasmeren. We willen ook aanspreekbaar zijn, zowel voor elkaar als voor God. We willen een gemeente zijn waar ieder zich welkom voelt met zijn eigen geloof en ongeloof, vragen, opvattingen en beelden. Waar ruimte is voor mensen, groot en klein en jong en oud en waar de verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige gevierd wordt.

Beleidsplan
Download hier ons beleidsplan 2014-2019

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Het contact met kerkelijke gemeente biedt me structuur en handvatten om mijn geloof levend te houden en door me actief in te zetten kan ik ook wat van dit geloof laten zien. Daarom bezoek ik de kerkdiensten en hou ik me graag bezig met allerlei organisatorische zaken binnen de kerk. Mijn man en ik hebben een paar jaar in Canada gewoond. Maar ook vanuit daar voelde ik me betrokken bij ons gemeente en bleef ik de kerk volgen. 

Gerda van der Gaag