Gemeente

Onze gemeente
De Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft een regionale functie met leden uit zowel Oisterwijk als diverse omringende dorpen. Op dit moment zijn er ruim 600 geregistreerde leden. Binnen de gemeente zijn veel verschillende belevingen van wat geloven inhoudt. We zijn zoals dat heet een veelkleurige ofwel ‘pluriforme gemeente’ (van orthodox tot vrijzinnig, van evangelicaal tot hoog-liturgisch en alles er tussen in) en willen een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Zoals in vrijwel alle kerken heeft onze gemeente te maken met vergrijzing. Toch is er ook een actieve groep 25 tot 40 jarigen en worden er weer regelmatig kinderen gedoopt. Momenteel (2014) is 40% van de leden onder de 50 en dus 60% boven de 50 jaar, waarvan 44% 60 jaar of ouder. Bij de zondagse kerkdiensten zijn gemiddeld 60 tot 100 mensen aanwezig. Veel leden zijn ook buiten het kerkbezoek actief betrokken door deelname aan andere kerkelijke activiteiten en vrijwilligerstaken binnen de kerk.

Waar staan we voor?

Tijdens de startdienst voor het seizoen 2012-2013 is aan de kerkgangers gevraagd aan te geven wat voor hen belangrijk is binnen de kerkelijke gemeente. Hieruit kwamen als belangrijkste functies naar voren:

  • Omzien naar elkaar
  • Het verhaal van Christus uitdragen
  • Kerk zijn in de samenleving

Op basis hiervan is in het beleidsplan de missie omschreven dat we als Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. Aansprekend en aanspreekbaar willen zijn. We hopen aansprekend te zijn, elkaar te inspireren en enthousiasmeren. We willen ook aanspreekbaar zijn, zowel voor elkaar als voor God. We willen een gemeente zijn waar ieder zich welkom voelt met zijn eigen geloof en ongeloof, vragen, opvattingen en beelden. Waar ruimte is voor mensen, groot en klein en jong en oud en waar de verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige gevierd wordt.

Beleidsplan
Download hier ons beleidsplan 2014-2019

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers