Kerkblad Samen op Weg

Een aantal keer per jaar verschijnt ons Kerkblad “Samen op Weg”. Dit aan huis bezorgde Full-Color magazine bevat diverse vaste rubrieken, waaronder “Uit de pastorie”, “gemeenteberichten”, “agenda” en komende activteiten. Naast de vaste rubrieken zijn er ook diverse interessant ingestuurde artikelen te vinden, aankondigingen of verslagen (met foto’s) van diverse activiteiten. Kopij graag aanleveren via: sow@pkn-oisterwijk.nl

Aanmelden en kosten

Abonnementsgeld ‘Samen op Weg’ in 2017 is minimaal € 15,- per  jaar. Mocht u meer willen bijdragen, dan is dat zeer welkom. U kunt  het bedrag overmaken op de recent gewijzigde rekening  NL89RABO0181681005, Protestantse Gemeente Oisterwijk, inzake  Kerkblad SOW, te Oisterwijk.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren