Kerkblad Samen op Weg

Een aantal keer per jaar verschijnt ons Kerkblad “Samen op Weg”. Dit aan huis bezorgde Full-Color magazine bevat diverse vaste rubrieken, waaronder “Uit de pastorie”, “gemeenteberichten”, “agenda” en komende activteiten. Naast de vaste rubrieken zijn er ook diverse interessant ingestuurde artikelen te vinden, aankondigingen of verslagen (met foto’s) van diverse activiteiten. Kopij graag aanleveren via: sow@pkn-oisterwijk.nl

Aanmelden en kosten

Abonnementsgeld ‘Samen op Weg’ in 2017 is minimaal € 15,- per  jaar. Mocht u meer willen bijdragen, dan is dat zeer welkom. U kunt  het bedrag overmaken op de recent gewijzigde rekening  NL89RABO0181681005, Protestantse Gemeente Oisterwijk, inzake  Kerkblad SOW, te Oisterwijk.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annette van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz