Kerkblad Samen op Weg

Een aantal keer per jaar verschijnt ons Kerkblad “Samen op Weg”. Dit aan huis bezorgde Full-Color magazine bevat diverse vaste rubrieken, waaronder “Uit de pastorie”, “gemeenteberichten”, “agenda” en komende activteiten. Naast de vaste rubrieken zijn er ook diverse interessant ingestuurde artikelen te vinden, aankondigingen of verslagen (met foto’s) van diverse activiteiten. Kopij graag aanleveren via: sow@pkn-oisterwijk.nl

Aanmelden en kosten

Abonnementsgeld ‘Samen op Weg’ in 2017 is minimaal € 15,- per  jaar. Mocht u meer willen bijdragen, dan is dat zeer welkom. U kunt  het bedrag overmaken op de recent gewijzigde rekening  NL89RABO0181681005, Protestantse Gemeente Oisterwijk, inzake  Kerkblad SOW, te Oisterwijk.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma