Predikant, kerkelijk medewerker en kerkenraad

Onze gemeente draait op vele vrijwilligers. Naast al deze vrijwilligers zijn er twee betaalde krachten, de predikant en de kerkelijk medewerker. Zij stellen zich kort voor:

De predikant van onze gemeente is ds. Winanda de Vroe.

Voordat ze op 21 mei 2017 bij ons kwam, was zij twaalf jaar predikant in de gemeente Vlijmen-Hedikhuizen. Winanda studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor studeerde zij geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Over onze gemeente zegt ze in een interview met het Brabants Dagblad: “Oisterwijk is een leuke, open gemeente met mensen met oprechte interesse.”

Het fijne van gemeentepredikant zijn vindt Winanda dat je te maken hebt met mensen van heel verschillende komaf, achtergrond en leeftijd. “Dit betekent dat mijn werk  ook heel divers is. Uitvaarten leiden, maar ook kindjes dopen. Pastoraat (bezoek) aan jong en oud, catechese geven, zieken bijstaan, en natuurlijk voorgaan de zondagse erediensten. Het is mooi en bijzonder om mensen bij te mogen staan op scharniermomenten in hun leven: rondom de geboorte van een kind, bij een huwelijk, bij ernstige ziekte en overlijden. En samen komen we soms iets van God op het spoor…”

U kunt ds. De Vroe bereiken via e-mail: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl.

Vorige predikant(en):
Hester Radstake (2010-2016)
Wil van Egmond (2001-2009)
Robbert Roodsant (1995-2000)
Willemien H. Roobol (1986-1994)

Kerkelijk medewerker: Annette van Cappellen

Annette

Sinds november 2012 ben ik werkzaam als kerkelijk medewerker in onze gemeente. De afgelopen jaren heb ik veel mensen ontmoet en door iedereen ben ik heel warm ontvangen. Ik heb ervaren dat we met elkaar een gastvrije gemeenschap vormen waarin men aandacht heeft voor elkaar en waarin men probeert om te zien naar de ander die dat nodig heeft. Kortom: een gemeente waarin ik me thuis voel.

Ik verwonder me elke keer weer over het grote aantal vrijwilligers dat zo enthousiast bezig is om onze geloofsgemeenschap levend en actief te houden. Ik vind het fijn dat ik, op mijn manier, hieraan een steentje mag bijdragen.

De prachtige kerk is voor mij een plaats waar ik tot rust en bezinning kan komen. Het is een plek waar ik stilte en rust kan vinden. Zoals zo mooi gezegd wordt aan het begin van de zondagse viering: de kerk is een plek waar hemel en aarde elkaar raken.

Kerkenraad
In protestantse kerken ligt het ‘dagelijks bestuur’ bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters (zij gaan over de gebouwen en de financiën), diakenen (zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg) en ouderlingen (zij dragen zorg voor het overige welzijn van de gemeente) en de predikant. Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak de voorzitter van de kerkenraad en de scriba te zijn. De kerkenraad komt 8 keer per jaar bij elkaar en probeert zo het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen ze alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. De communicatie over en weer is dus van zeer groot belang. De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat (een termijn is 4 jaar).

Kerkenraad 2016 1

 Vrijwilligers
De kerk kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Veel mensen doen iets in de kerk waardoor we met elkaar zo’n bloeiende gemeenschap kunnen zijn.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren