Predikant en kerkenraad

Onze gemeente draait op vele vrijwilligers. Naast al deze vrijwilligers zijn er twee betaalde krachten, de predikant en de kerkelijk medewerker. Zij stellen zich kort voor:

De predikant van onze gemeente is ds. Winanda de Vroe

Voordat ze op 21 mei 2017 bij ons kwam, was zij twaalf jaar predikant in de gemeente Vlijmen-Hedikhuizen. Winanda studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor studeerde zij geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Over onze gemeente zegt ze in een interview met het Brabants Dagblad: “Oisterwijk is een leuke, open gemeente met mensen met oprechte interesse.”

Het fijne van gemeentepredikant zijn vindt Winanda dat je te maken hebt met mensen van heel verschillende komaf, achtergrond en leeftijd. “Dit betekent dat mijn werk  ook heel divers is. Uitvaarten leiden, maar ook kindjes dopen. Pastoraat (bezoek) aan jong en oud, catechese geven, zieken bijstaan, en natuurlijk voorgaan de zondagse erediensten. Het is mooi en bijzonder om mensen bij te mogen staan op scharniermomenten in hun leven: rondom de geboorte van een kind, bij een huwelijk, bij ernstige ziekte en overlijden. En samen komen we soms iets van God op het spoor…”

U kunt ds. De Vroe bereiken via e-mail: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl.

Vorige predikant(en):
Hester Radstake (2010-2016)
Wil van Egmond (2001-2009)
Robbert Roodsant (1995-2000)
Willemien H. Roobol (1986-1994)

De kerkelijk werker van onze gemeente is Lianne van der Wel

Op startzondag 8 september 2019 werd pastor Lianne van der Wel bevestigd in onze gemeente. Zij werkt op dinsdag en vrijdag. Haar aandachtsgebied is het ouderenpastoraat. U kunt haar bereiken via pastorliannevanderwel@ziggo.nl.

Kerkenraad

In protestantse kerken ligt het ‘dagelijks bestuur’ bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters (zij gaan over de gebouwen en de financiën), diakenen (zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg) en ouderlingen (zij dragen zorg voor het overige welzijn van de gemeente) en de predikant. Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak de voorzitter van de kerkenraad en de scriba te zijn. De kerkenraad komt 8 keer per jaar bij elkaar en probeert zo het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen ze alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken. De communicatie over en weer is dus van zeer groot belang. De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat (een termijn is 4 jaar).

Vrijwilligers

De kerk kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Veel mensen doen iets in de kerk waardoor we met elkaar zo’n bloeiende gemeenschap kunnen zijn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Het contact met kerkelijke gemeente biedt me structuur en handvatten om mijn geloof levend te houden en door me actief in te zetten kan ik ook wat van dit geloof laten zien. Daarom bezoek ik de kerkdiensten en hou ik me graag bezig met allerlei organisatorische zaken binnen de kerk. Mijn man en ik hebben een paar jaar in Canada gewoond. Maar ook vanuit daar voelde ik me betrokken bij ons gemeente en bleef ik de kerk volgen. 

Gerda van der Gaag