Diaconie ‘Omzien naar elkaar’

We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar de mensen in de eigen buurt en in de wereld.

Omzien naar elkaar
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de zorg voor en hulp aan vluchtelingen, de (nood)hulp en attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente voor wie dat nodig heeft.

Collectes
Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in. De eerste collecte op zondag is altijd voor de diaconie. We collecteren niet alleen voor het werk van de eigen diaconie maar ook voor dat van  de Rudolphstichting*, het Alzheimercafe*,  de Vuurhaard* en de Voedselbank*. Daarnaast zijn er een 10-tal collectes voor Kerk in Actie*, voor projecten in binnen en buitenland. De diaconieën van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg werken (HOT)  werken vanaf 1 januari 2015 samen aan één  buitenlands Kerk In Actie project*.

Donateur van uw Diaconie
Met collectes en andere acties halen we ca € 6000,– op. Daarnaast krijgt uw diaconie jaarlijks € 2000,– aan giften binnen. We hebben een bescheiden vermogen/spaarpotje om tekorten op te kunnen vangen. Helaas brengt dit steeds minder rente op, ieder jaar € 1000,– Totaal komt er dus € 9000,– binnen terwijl we structureel ieder jaar € 11.000 uitgeven en in sommige jaren wel € 14.000. We komen dus per jaar zeker € 2000,– te kort. Er gaat geen geld van de actie kerkbalans naar de Diaconie. Vandaar onze oproep: Wordt donateur van uw Diaconie: Vanaf €20 per jaar kunt u ons werk al ondersteunen. Uiteraard kunt u ook een grotere éénmalige gift of schenking aan de diaconie doen: NL60FVLB 0225386003
Bekijk hier de folder!

Het diaconaat
Het diaconaat  is een taak van de gehele gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven. In de eredienst krijgt de diaconie zijn gezicht in het collecteren, het avondmaal en soms bij de voorbeden.

Avondmaal
Bij het avondmaal hebben de diakenen een taak. Het avondmaal wordt 7x per jaar gevierd (waarvan twee keer in de stille week voor Pasen). De diakenen en de predikant houden  bij deze viering samen de broodschaal en de wijnbekers  aan de gemeente voor, symbool voor een gezamenlijk “te vieren” maaltijd.

Diaconie en Pastoraat
De diakenen  weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet van de bijzondere noden van mensen op de hoogte. Vandaar dat er een koppeling komt tussen diaconie en pastoraat. Het pastoraat vormt dan de oren en ogen van de diaconie.

Noodwoning
De diaconie heeft verder de beschikking over een eigen noodwoning bij de kerk. Deze is bestemd voor kortdurende opvang.

Diakenen
De diaconie bestaat uit 4 personen:
•    Aede Oostra, Diaken-voorzitter
•    Jantsje Bakkeren, Diaken-secretaris
•    Herma Apperloo, Diaken
•    John Rodenburg is toevoegd als penningmeester

ZWO
Daarnaast is er een  ZWO- werkgroep, deze bestaat momenteel uit Sjouk Boekhout en Wini Zaaijer.  Zij zetten zich tot het eind van dit jaar in voor het AEI project. In de opstap naar het gezamenlijke (HOT) project, zullen daar mogelijk wijzigingen in komen.

* De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten

* Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden

* In de  Vuurhaard in  Udenhout. worden al jarenlang vluchtelingen opgevangen. Wie daar weleens heeft gegeten, weet wat voor belangrijk werk daar door de Fraters van Tilburg wordt gedaan.

* De Voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan voedselpakketten.

* De Protestantse Kerk in Actie. Een kerk met twee miljoen leden en ruim 1800 plaatselijke protestantse lokale gemeenten, in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

* De gezamenlijke diaconieën van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg (HOT)  hebben 3 projecten “genomineerd”. Na 15 oktober is bekend welk Kerk In Actie project wij de komende (3 tot 4) jaar gaan steunen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annette van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz