Diaconie ‘Omzien naar elkaar’

We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar de mensen in de eigen buurt en in de wereld. Lees hier het Beleidsplan Diaconie 2020-2024

Omzien naar elkaar
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de zorg voor en hulp aan vluchtelingen, de (nood)hulp en attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente voor wie dat nodig heeft.

Collectes
Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in. De eerste collecte op zondag is altijd voor de diaconie. We collecteren niet alleen voor het werk van de eigen diaconie maar ook voor dat van  de Rudolphstichting, het Alzheimercafé en de Voedselbank. Daarnaast zijn er een tien collectes voor Kerk in Actie, voor projecten in binnen- en buitenland. De diaconieën van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg werken werken sinds 1 januari 2015 samen aan één  buitenlands Kerk In Actie-project.

Donateur van uw Diaconie
Met collectes en andere acties halen we ongeveer € 6000,– op. Daarnaast krijgt uw diaconie jaarlijks € 2000,– aan giften binnen. We hebben een bescheiden vermogen/spaarpotje om tekorten op te kunnen vangen. Helaas brengt dit steeds minder rente op, ieder jaar € 1000,– Totaal komt er dus € 9000,– binnen terwijl we structureel ieder jaar € 11.000 uitgeven en in sommige jaren wel € 14.000. We komen dus per jaar zeker € 2000,– te kort. Er gaat geen geld van de actie kerkbalans naar de Diaconie. Vandaar onze oproep: Wordt donateur van uw Diaconie: Vanaf €20 per jaar kunt u ons werk al ondersteunen. Uiteraard kunt u ook een grotere éénmalige gift of schenking aan de diaconie doen: NL60FVLB 0225386003
Bekijk hier de folder!

Het diaconaat
Het diaconaat  is een taak van de gehele gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven. In de eredienst krijgt de diaconie zijn gezicht in het collecteren, het avondmaal en soms bij de voorbeden.

Avondmaal
Bij het avondmaal hebben de diakenen een taak. Het avondmaal wordt zeven keer per jaar gevierd (waarvan twee keer in de stille week voor Pasen). De diakenen en de predikant houden  bij deze viering samen de broodschaal en de wijnbekers  aan de gemeente voor, symbool voor een gezamenlijk te vieren maaltijd.

Diaconie en Pastoraat
De diakenen  weten veel, maar niet alles. Soms zijn ze niet van de bijzondere noden van mensen op de hoogte. Vandaar dat er een koppeling komt tussen diaconie en pastoraat. Het pastoraat vormt dan de oren en ogen van de diaconie.

Noodwoning
De diaconie heeft verder de beschikking over een eigen noodwoning bij de kerk. Deze is bestemd voor kortdurende opvang.

Diakenen
De diaconie bestaat uit:
•    Jantsje Bakkeren
•    Jan Marcelis
•    John Rodenburg is toevoegd als penningmeester

ZWO
Daarnaast is er een  ZWO-werkgroep. Deze groep zet zich samen met onze zustergemeentes Hilvarenbeek en Tilburg vooral in voor het Kerk in Actie-project in Libanon.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Een van de belangrijkste dagen uit je leven, naast dat je voor de wet natuurlijk in het gemeentehuis trouwt, de huwelijksinzegening in de kerk. Ik ben opgevoed in een hervormd gezin en ben grootgebracht met het geloof. Onze kinderen zijn beide in deze kerk gedoopt. Een hele fijne dienst die van het begin tot het eind door iedereen goed ontvangen is. Heel begrijpend en passend bij ons gezin en onze geloofssituatie.

Marit Mannaerts