Jeugd 4 tot 11 jaar

Kindernevendienst
De kindernevendienst is een activiteit voor kinderen van vier tot ongeveer elf jaar. Iedere zondagochtend komen we bij elkaar. Om 10.15 uur, als de kerkdienst begint, beginnen we allemaal samen in de kerk. De kinderen en de kindernevendienstleiding zitten vooraan in de kerk (behalve als we het Avondmaal vieren), maar als kinderen dat prettig vinden kunnen zij ook bij de ouders blijven zitten.

Na de opening van de dienst vertrekken we naar onze eigen ruimte in “De Voorhof”. Daar vertellen we een verhaal dat past bij de leeftijd van de kinderen. We sluiten meestal aan op het onderwerp dat die zondag in de kerk aan de orde is. Rond de kerkelijke feestdagen zijn er vaak projecten in kerk én kindernevendienst. Na het verhaal is er ruimte voor gesprek, een lied, een knutselwerkje of een spel. Tegen het einde van de kerkdienst gaan alle kinderen weer terug naar de kerk. Vaak praat de dominee of de leid(st)er van de kindernevendienst nog even met de kinderen. Samen met ‘de grote mensen’ sluiten we de kerkdienst af.

In de kerkdienst helpen de kinderen mee met het aansteken van de kaars en de collecte en hebben ze soms nog een inbreng in de voorbeden.

De vergaderingen van de leiding van de kindernevendienst bestaan uit twee delen: een inhoudelijk gedeelte, waarbij de predikant aanwezig is voor toerusting en een praktisch gedeelte, waarin er van alles geregeld en afgesproken wordt. Als u geïnteresseerd bent in het meedraaien in de organisatie neem dan even contact op met het jeugdwerk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annette van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz