Het draait echt met kerst niet om die boom

15 december komt Musicalgroep Besoyen naar de Protestantse kerk in Oisterwijk aan Kerkstraat 64 met de musical ‘Luchtpost, brieven van boven’. Dit mag je niet missen!

De musical vertelt je op een herkenbare wijze het verhaal over familie de Vries en hun zoektocht naar de boodschap van kerst. Door allerlei onbekende en bekende brieven worden zij niet alleen meegevoerd naar de tijd van Jozef en Maria, maar ook naar het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De musical vertelt en zingt liederen verpakt in een verrassend muzikaal jasje met teksten die zijn geschreven door Reinaard Maas en Niek Dekker.

De boodschap van kerst wordt gebracht op een eigentijdse, bijbelgetrouwe en toch laagdrempelige manier. Met scenes die elkaar in een hoog tempo opvolgen, zal er in de 75 minuten durende musical dan ook geen pauze zijn. De musical is geschikt voor alle leeftijden en daarom een perfect uitje voor het hele gezin.

Kortom, deze musical moet u gezien hebben!

Aanvang: 20:00 uur 

Zaal open: 19:30 uur

Toegang: vrije entree

Nieuw Kerk in Actie-project

In de kerkdiensten in Hilvarenbeek Oisterwijk en Tilburg  (HOT) is gestemd voor een nieuw gezamenlijk Kerk in Aktie project. Nadat alle stemmen zijn gesteld, is duidelijk dat er door een grote meerderheid (51%) gekozen is  het project  “Levensreddende zorg voor kinderen en ouderen in Moldaviè”. Dit gezamenlijke project zal lopen van 2019 tot uiterlijk 2023. We geven u graag wat informatie:

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kinderen

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

Ouderen

Vele ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Dit KIAproject is genomineerd voor het gemeenschappelijk KIA project  van de Samenwerkende  Protestantse Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg Projectgroep SaGe=HOT

Digna Cusell (Hilvarenbeek), Marieke Traksel (Oisterwijk), Hans Bonis en Nikki Idema (Tilburg)

Wie helpt met actie Kerkbalans?

Hoewel januari nog ver weg lijkt zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2019 in volle gang. Onze contactpersonen gaan straks weer op pad met de bekende enveloppen waarin de gemeenteleden wordt gevraagd om ook in 2019 financieel bij te dragen aan het werk in onze gemeente. Helaas zijn er nog paar wijken vacant omdat enkele contactpersonen zijn gestopt. Misschien iets voor u ?

Het werk van de lopers wordt gelukkig steeds minder omdat er steeds meer gemeenteleden digitaal meedoen, zie hierna.

Doet u ook digitaal mee?

Net als de laatste 2 jaren worden steeds meer gemeenteleden digitaal benaderd; zij krijgen geen bezoek aan huis, maar kunnen hun toezegging via de website van onze kerkelijke gemeente doen. Dat gaat heel eenvoudig en veilig.

Het aantal groeit, het zijn nu ruim 150 adressen.

Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u in januari ook digitaal uw toezegging doen (u moet een computer, laptop, tablet, e.d. met internet hebben), dan kunt u zich opgeven via de kerkrentmeesters, op: kerkrentmeesters@pkn-oisterwijk.nl.

Als u twijfelt of zich al opgegeven hebt, vraag dat dan even na via dit emailadres of bel Jan Kos (013-5215970). Als uw emailadres is gewijzigd, wilt u dit dan ook even doorgeven?

TENSLOTTE:

Het einde van het jaar nadert al weer. Heeft u dit jaar een kerkelijke bijdrage toegezegd maar nog niet (geheel) betaald, wilt u dit dan in orde maken?

Let op, vanaf 1 november a.s. wijzigt het banknummer van de kerk, waarop u de bijdrage kunt overmaken; het wordt: NL10 RABO 0373 7115 81.

Namens de kerkrentmeesters,

Jan Kos en John Rodenburg

Oogstdienst

Op woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Wij verplaatsen deze dankdag naar zondag 11 november en vieren dan onze oogstdienst. We mogen dankbaar zijn voor onze oogst!

Veel kinderen zullen niet meer weten wat “oogst” is: waar komt onze melk of ons brood vandaan? Maar kinderen weten wel dat ze dankbaar mogen zijn voor wat ze hebben.  En dat wij hier in Nederland vaak veel meer hebben dan andere kinderen in heel veel andere landen.

We hebben dan ook besloten om dit jaar de opbrengst van de oogstdienst te doneren aan de mensen en kinderen op Sulawesi in Indonesië, die getroffen zijn door een aardbeving en tsunami.

Wij roepen u daarom op om op 11 november uw eigen oogst en gaven mee te nemen !! (denk aan: noten, zelfgemaakte jam of taart, pompoenen, adventskransen, herfststukjes, etcetera). We verzamelen alles op een tafel in de hal van de Voorhof. Na afloop van de kerkdienst wordt de oogst verkocht voor het goede doel. Neem dus ook uw portemonnee mee. Zo kunt u én Solewesie steunen én met iets moois of lekkers weer naar huis gaan!

 Leiding Kindernevendienst

Leerhuis: Het Oude Testament is nieuwer dan nieuw

Van de reclame weten we dat nieuw beter is. Wie stapt er in z’n oude brik als er een nieuwe auto voor de deur staat? En wie leest de krant van gisteren? Allemaal oud nieuws, achterhaald, niet interessant meer. Maar geldt dat dan ook voor het Nieuwe Testament ten opzichte van het Oude?

Kennelijk wel, want vele eeuwen werd de Hebreeuwse bijbel niet in de kerk gelezen of hoogstens als opstapje naar het grote nieuws in het Tweede testament. 

De vraag is: wat is er zo nieuw in het Nieuwe Testament? En betekent dat dat we het Oude Testament dus eigenlijk wel kunnen schrappen, zoals Marcion in de tweede eeuw al bepleitte?

Vanuit Joods perspectief zou dat de grootste  misvatting zijn, omdat volgens hen de Hebreeuwse bijbel juist het allernieuwste testament is.

In drie ochtenden gaan we kijken hoe de verhouding tussen de twee testamenten zich ontwikkeld heeft in de loop van de kerkgeschiedenis. Hoe de bijbel door christenen  gelezen en geïnterpreteerd  wordt tegenover de praktijk in het jodendom, want dat kent immers naast de schriftelijke tekst ook nog een mondelinge traditie.  En last but not least:  hoe die teksten en verhalen funktioneren in de feesten en in het dagelijkse leven van beide tradities.   

Data: donderdag 1 november, dinsdag 13 november en donderdag 22 november van 10 – 12 uur in de Voorhof. De ochtenden worden geleid door ds. Marja van den Beld. U kunt zich opgeven bij Anc Burggraaf, tel. 013-5217474 of burggraaf55@hetnet.nl

De kosten voor dit Leerhuis van 3 bijeenkomsten zijn 25 euro p.p. Mochten de kosten voor u een probleem zijn, meld dit dan even. Het minimum aantal deelnemers is 12.  

Koken uit de Joods/Palestijnse keuken

Vrijdag 26 oktober gaan we voor elkaar koken. Dit keer met recepten uit de Joods/Palestijnse keuken.

Iedereen is welkom. Wij vragen wel uw hulp bij het bereiden van de maaltijd.

Zondag 7 en 14 oktober liggen de recepten en het inschrijfformulier op de tafel in de hal.

Zoek een recept uit en schrijf het nummer op met uw naam.

De gemaakte kosten worden vergoed!

Heeft u geen tijd of mogelijkheid om iets te maken, dan bent ook van harte welkom bij de maaltijd.

Schrijf u  dan in op één van de formulieren.

Wij vragen voor deze maaltijd  €10 p.p. waarbij  1 drankje is inbegrepen.

Op 26 oktober bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom!

Afscheid kerkelijk werker op 7 oktober

Op zondag 7 oktober neemt onze kerkelijk werker, Annette van Cappellen, afscheid van onze gemeente. In de dienst wordt zij officieel ontheven van haar taak. Na de dienst is er gelegenheid om haar persoonlijk te bedanken voor haar werk voor onze gemeente. De aanleiding voor haar vertrek is geen vrolijke. Toch maken we er een feestelijke dienst van, met onder meer live muziek. 

“Dat ik moet stoppen met het werk in Oisterwijk vind ik heel erg jammer. Ik deed dit werk heel erg graag”, schrijft Annette in de laatste Samen op Weg. “Met velen van u heb ik een heel hartelijke band opgebouwd en ik hoop dan ook nog regelmatig, samen met mijn man, de diensten in Oisterwijk bij te wonen en u daar te ontmoeten. Ik wens u allen het beste, bedank u hartelijk voor de samenwerking en groet u hartelijk, ook namens mijn man Aad.”

Annette tijdens de startzondag 2017 in de kapel van klooster Nieuwenhof in Moergestel

 

O’Café! Nieuwe ontmoetingsplek vanaf 4 oktober

Het O’Café – een ontmoetingsplek voor mensen vanaf 25 jaar

Er een nieuw initiatief voor jonge mensen vanaf 25 jaar in Oisterwijk en omstreken (zoals Tilburg en Hilvarenbeek): het O’Café. Waar staat het O’ voor? Voor omega, ontmoeten, ontdekken, gelOOf, God… Het O’café is een plek voor mensen rond de 20 tot 45 jaar, die tijdens een gezellige avond onder het genot van een drankje met elkaar goede gesprekken willen hebben. Gesprekken over wat ons bezig houdt, gesprekken die ons opbouwen en verder brengen in ons geloof.

De avond begint om 20.00 u met een gezellige inloop waar we elkaar kunnen ontmoeten en bijkletsen. Daarna gaan we aan de hand van het thema van de avond met elkaar in gesprek. Het thema wordt kort ingeleid door een (gast)spreker, en vervolgens praten we erover door. Rond half tien ronden we langzaam aan af, maar uiteraard kan je daarna nog lekker blijven hangen en een borrel pakken.

Het O’Café opent voor het eerst zijn deuren op donderdag 4 oktober om 20.00u in de Kerkstraat 64, Oisterwijk. Wees welkom!

Lezing: van Balfour tot Trump

‘Van Balfour tot Trump’ : honderd jaar buitenlandse bemoeienis met een Joodse staat.

De staat Israël bestaat dit jaar 70 jaar. Het zal u niet ontgaan zijn. Steeds weer protesten aan de grens met Gaza; feestelijke herdenkingen in Israël en daarbuiten. Velen voelen zich betrokken en willen graag helpen, maar hoe dan?  Wat moeten we begrijpen van de voorgeschiedenis? Wat te denken van de voortgaande ongelijke ontwikkeling tussen Israël en Palestijnen?

Arend Huitzing duikt met ons in die situatie. Hij studeerde culturele antropologie en werkte jarenlang in diplomatieke dienst in landen in de Arabische wereld en in Afrika. Met name als Hoofd van het bureau Midden-Oosten van BuZa, moest hij het evenwicht bewaren in het Nederlands beleid.

De lezing begint bij de ontwikkeling van nationalistische visies van Joden en voor Arabieren, vanaf ongeveer 1880. Daarna in 3 grote stappen :

  • Wat gebeurde er in hun verhouding in de laatste 100 jaar ? Zie ook de titel.
  • Wat valt er te zeggen van de huidige situatie ? Kan het ooit nog goed komen ?
  • Wat moeten “wij” hiervan denken en wat kunnen we doen voor vrede en begrip?

Een lezing die hopelijk zal bijdragen aan inzicht en meningsvorming over een omstreden onderwerp:  onze houding t.o.v. religieuze Joden, de staat Israël en de Palestijnen.

De lezing wordt gehouden op:

11 oktober 2018 om 19.30 uur in De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk.

 aanmelden: e-mail: burggraaf55@hetnet.nl, tel. 013 5217474.

Nieuw project Kerk in Actie

Ons Kerk in Actie-project ‘Onderwijs voor Dalit-kinderen’ stopt eind dit jaar. Op 1 januari starten we, samen met de gemeentes Hilvarenbeek en Tilburg, met een nieuw project. De gezamenlijke diaconieën hebben drie projecten geselecteerd. In de dienst van 7 oktober kunt u stemmen welk project u het meeste aanspreekt. Dit zijn de drie projecten:

Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven vaak alleen achter, en er is dan niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis en kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Kinderen groeien op met weinig ouderlijk toezicht. Lees hier meer over dit project.

Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Ze zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen waar in totaal zo’n 2400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Lees hier meer over dit project

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Ghana
In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes volgen een beroepsopleiding volgen. Lees hier meer over dit project.

Welk project wilt u het liefste steunen? In de dienst van 7 oktober beslist u daarover mee!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren