Aanmelden voor de kerkdienst niet meer nodig

Voortaan hoef je je niet meer aan te melden voor de kerkdienst op zondag. Dat heeft de kerkenraad besloten. In de praktijk zijn er namelijk praktisch nooit meer dan zo’n 40 aanmeldingen. 

De anderhalve meter blijft voorlopig wel gehandhaafd. De kerkenraad beraadt zich nog op hoe verder na de coronaversoepelingen van 25 september.  

Avondmaal

Op zondag 19 september vieren we het Heilig Avondmaal. Als u thuis meeviert, kunt u zelf brood en wijn klaarzetten.

Jan Baan in de kerkenraad

De kerkenraad is blij om u te kunnen vertellen dat Jan Baan bereid is gevonden om lid te worden van onze kerkenraad.

De komende maanden start hij in de rol van ‘gewoon’ ouderling. Als hij een tijdje heeft meegelopen, bekijken we in welke specifiekere rol Jan het beste op zijn plek is.

Bezwaren
Als er gegronde bezwaren zijn tegen dit besluit, kunt u die uiterlijk 28 september schriftelijk melden bij de voorzitter van de kerkenraad, Jan Marcelis, via jh.marce@gmail.com.

Bevestiging
De bevestiging vindt waarschijnlijk in oktober plaats. De exacte datum hoort u nog.

Bouw de kerk in Syrië weer op

Op zondag 19 september collecteren we voor Syrië. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.

De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.

Perspectief

Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof.

Herstelfonds

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef aan de collecte

Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië. Maak je bijdrage over op NL01 RABO 0373736266 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. Bouw Syrië weer op. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Kom naar de vriendenmiddag van ‘Tent of Nations’

Op 25 september organiseert het bestuur van Vrienden van ‘Tent of Nations’ op 21 plaatsen in Nederland een Vriendenmiddag om deze en andere boerenfamilies onze verbondenheid te laten merken. Ook in de Voorhof wordt zo’n bijeenkomst gehouden van 14.00-17.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met voornamelijk fruitbomen van de familie Nassar in de dreven van Bethlehem. Vóór corona deden ieder jaar wel 6000 mensen mee als (groeps)bezoeker of vrijwilliger aan het vredelievende project van de familie. De familie Nassar voert al 20 jaar een gerechtelijke strijd met Israël over het bezit van hun grond waarvoor zij al sinds 1916 eigendomspapieren bezitten. Toch blijft hun levensmotto: ‘Wij weigeren om vijanden te zijn!’

Programma
Er is een interview met Daoud Nassar te horen via het grote scherm. Ook worden een korte bijdrage van Carolien Roelants, Midden-Oosten-kenner en NRC-columnist én een video over Bethlehem in coronatijd getoond. Ook zingt een deel van het ad hoc Vredeskoor vier liederen, waaronder een Arabisch lied.

Meer informatie en aanmelden
Geef je snel op, want vol=vol (maximaal 30 personen). Via de website www.tentofnations.nl vind je nog veel meer informatie. Opgave bij Wini Zaaijer, winizaaijer@hotmail.com, of 0411-623014.

Startzondag 12 september

Zondag 12 september is de startzondag. Waar we gehoopt hadden om dit weer met z’n allen te kunnen vieren en er een mooie dag van te maken hebben gooit corona helaas nog steeds roet in het eten.

We hopen op een voor nu ‘volle’ kerk en op veel kijkers vanuit huis. Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met taart voor iedereen. Oók de mensen die thuis meekijken zijn van harte welkom om koffie te komen drinken in de kerk. Samen zorgen we ervoor dat de 1,5 meter gerespecteerd wordt.

Van U is de toekomst
Het wordt een dienst voor jong en oud waarin ingetogen samenzang wordt afgewisseld met filmpjes en gesproken teksten. Het thema is ‘Van U is de toekomst’. We gaan ervanuit en bidden dat ergens dit najaar de coronamaatregelen het weer toelaten dat we met meer mensen in de kerk zitten en aansluitend aan de dienst weer een mooie activiteit kunnen organiseren.

Kom jij ook?
Meld je dan uiterlijk vrijdag 10 september om 18.00 uur aan via reserveren@pkn-oisterwijk.nl. Kom je alleen koffiedrinken en taart eten na de dienst, dan hoef je je niet aan te melden.

Vriendenmiddag ‘Tent of Nations’

Tent of Nations is een educatieve boerderij met voornamelijk fruitbomen van de familie Nassar in de dreven van Bethlehem. Jaarlijks nemen soms wel 6000 mensen als (groeps)bezoeker of vrijwilliger deel aan het vredelievende project van de familie.

Sinds de corona-uitbraak is dit natuurlijk onmogelijk geweest. Dat heeft het leven voor deze familie en vele andere boeren in de Westelijke Jordaanoever een stuk onzekerder en onveiliger gemaakt.

Levensmotto
Al 20 jaar voert de familie Nassar een gerechtelijke strijd met Israël over het bezit van hun grond waarvoor zij al sinds 1916 eigendomspapieren bezitten. Toch blijft hun levensmotto: ‘We refuse to be ennemies!’ Hans en ik bezochten deze boerderij in 2015 en waren zeer onder de indruk.

25 september
Nu organiseert het bestuur van Vrienden van “Tent of Nations” op zaterdag 25 september op 21 plaatsen in Nederland een Vriendenmiddag om deze en andere boerenfamilies onze verbondenheid te laten merken. Ook in de Voorhof, Kerkstraat 64 te Oisterwijk, wordt zo’n bijeenkomst gehouden van 14.00-17.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur.

Programma
Er is een interview met Daoud Nassar te horen via het grote scherm. Ook worden een korte bijdrage van Carolien Roelants, Midden-Oosten-kenner en NRC-columnist én een video over Bethlehem in coronatijd getoond.

Vredeskoor
Een deel van het ad hoc Vredeskoor zingt vier liederen. Het Arabische lied, dat een roep om vrede is, zongen we al enkele malen in een kerkdienst. Ook bij ons bezoek aan Tent of Nations heb ik dat meegezongen. Verder gaan we in enkele kleine groepen met elkaar in gesprek. Het belooft een boeiende middag te worden!

Meer informatie en aanmelden
Geef je snel op, want vol=vol (maximaal 30 personen) helaas in deze coronatijd. Via de website www.tentofnations.nl vind je nog veel meer informatie.
Opgave bij Wini Zaaijer, winizaaijer@hotmail.com, of 0411-623014.

Daoud Nassar in de grot bij ‘Tent of Nations’.

Nieuw: Boekje over Dominee Beer

 

 

 

 

 

Een aantal jaar geleden ontstond in onze kerk het concept van Kerk op Schoot: een viering voor kinderen van 0-5 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers. De programma’s, geschreven door ds. Hester Radstake en Eveline Nieuwenhuijse-Nijman, worden inmiddels landelijk gebruikt. Een aantal jaren geleden is Stichting Kerk op Schoot opgericht.

In samenwerking met Alexander Veerman (Predikant Gereformeerde Kerk (PKN) Sliedrecht) en Esther Veerman (kunstenares en theoloog) is de afgelopen jaren gewerkt aan een kinderboekje voor peuters/kleuters over ‘de kerk’. Het heet ‘Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk’ en is nu verschenen!

Pakkende teksten
Het is een eenvoudig boekje waar een wereld achter schuil gaat voor jonge kinderen over de kerkdienst. Mooie afbeeldingen en pakkende teksten, geschreven door Hester en Eveline.

Bestellen
Het boekje kost 9,90 euro en is te bestellen via de boekwinkel, maar ook Eveline en Robert Nieuwenhuijse hebben een stapeltje thuisliggen, als je interesse hebt. Meer informatie en een bestellink zijn ook te vinden op www.domineebeer.nl

 

Terugkijken: interview Willem Barnard

Op zondag 22 augustus ging ds. Bram Grandia voor in onze dienst. In deze viering stond Willem Barnard (1920-2010) centraal, de theoloog, schrijver en dichter. Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Guillaume van der Graft.

We zongen zijn liederen en luisterden naar zijn gedichten. Ook liet ds. Grandia een deel uit een interview met Barnard zien, waarin hij vertelt over het pastoraat. Je kunt hier het hele interview terugkijken (met nog een piepjonge Annemieke Schrijver):

Het fragment over het pastoraat begint op 26 minuten.

Collecte 29 augustus voor Moldavië

Komende zondag is de collecte voor ons Kerk in Actieproject Bethania in Moldavië. Bethania heeft als doelstelling om kinderen uit weeshuizen en ouderen alle nodige hulp te bieden op zowel geestelijk als materieel gebied.

Ouderen worden hard getroffen door de economische crises en kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. Kinderen gaan hierdoor niet regelmatig naar school en lopen het risico slachtoffer te worden van geweld. Ouderen raken ondervoed en medicijnen zijn onbetaalbaar. Ze kunnen hun gas- en lichtrekening niet meer betalen en komen in de winter in de vrieskou te zitten. Velen vereenzamen en gaan bezuinigen op hun maaltijden. Je begrijpt dat ondervoeding op de loer ligt.

Steunt u hen weer?
Je kunt je gift overmaken op NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk, onder vermelding van ‘Moldavië’. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage! 

Fietstocht en kerststukjes
Om Bethania te steunen is er met de Protestantse kerk in Vught overleg om gezamenlijk een fietstocht te organiseren. Je hoort hier binnenkort meer over. Op 11 december is het mogelijk om in de Opstandingskerk in Tilburg samen Kerststukjes te maken. Je kunt dat natuurlijk ook thuis of bij anderen doen, wanneer het je beter uitkomt. Alle stukjes worden op zondag 12 december verkocht.

Hans Zaaijer, Jantsje Bakkeren en Marieke Traksel
ZWO/Diaconie

Vriendenmiddag voor vredesproject Bethlehem

Op zaterdag 25 september wordt er van 14.00-17.00uur een Vriendenmiddag georganiseerd in de Voorhof. Tijdens deze middag hoor je alles over een vredesproject in de omgeving van Bethlehem: de boerderij ‘Tent of Nations’.

Omdat een grote bijeenkomst nu vanwege corona niet mogelijk is, wordt deze Vriendmiddag op no 20 (!) andere locaties tegelijkertijd gehouden. Het ad hoc Vredeskoor levert ook een bijdrage. Zet deze datum dus vast in je agenda!

Meer weten?
Meer informatie vind je in de eerstvolgende Op Weg. Heb je vragen of wil je je al opgeven? Mail of bel Wini Zaaijer via winizaaijer@hotmail.com of telefoon 0411-623014.

> Lees meer over Tent of Nations

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

‘De kerk, een plek waar hemel en aarde elkaar raken…’ wordt er aan het begin van de dienst gezegd. Het gebeurt vaak dat in de dienst onder woorden gebracht wordt wat je voelt, en zelf niet zeggen kan. God’s woord is krachtig en het overkomt me vaak dat ik ineens aangesproken word door wat er gezegd wordt, zonder dat ik er echt naar op zoek ben.

Amy Hoogeland