Lunchpauze-schrijfbijeenkomst voor Amnesty International

Op 10 december is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Daarom is onze kerkelijk werker Lianne van der Wel op vrijdag 9 december in de huiskamer van de Voorhof aanwezig om de gelegenheid te geven om samen brieven te schrijven. Dit jaar wordt dat een lunchpauze-schrijfbijeenkomst.

Tussen 11 en 14 uur is er de gelegenheid om samen te schrijven of om de thuis geschreven brieven in te leveren. Dit alles om ontmoeting met elkaar te bevorderen en verbinding te bewerkstelligen. Neem je eigen brood mee, Lianne zorgt voor een kopje soep, thee of koffie erbij!

Voorbeeldbrieven

Vanaf vrijdag 2 december liggen voorbeeldbrieven in de kerk. Ook liggen er blanco kaarten die versierd kunnen worden. Als de brieven en kaarten geschreven zijn, kun je ze persoonlijk inleveren op vrijdag 9 december of uiterlijk zondag 11 december in de daarvoor bestemde ‘brievenbus’ stoppen.

Voor wie schrijven we in 2022?

Dit jaar hebben de mensen voor wie we schrijven één ding gemeen: ze zijn opgepakt omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te demonstreren. Ze hebben niets misdaan, maar worden toch gestraft. Samen zetten we met brieven hun autoriteiten onder druk om hen vrij te laten of gerechtigheid te geven. En met kaarten aan de mensen zelf ben je een grote steun voor hen. We zijn ervan overtuigd dat een grote stapel brieven voor hen het verschil kan maken.

Het zou fijn zijn je te ontmoeten op 9 december in de huiskamer. Welkom!

Aanmelden is fijn, maar hoeft niet!

Lianne van der Wel

 

Groene Kerken: Oisterwijk sluit zich aan

Sinds kort heeft onze gemeente zich aangesloten bij Groene Kerken, en mogen wij ons een Groene Kerk noemen. Een kerk mag zich groen noemen als ze aan de slag wil met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.

Tijdens de kerkenradendag met de kerkenraden van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg, hebben we afgesproken dat alle drie de gemeentes een Groene Kerk worden. Als groene kerk zet je stappen op het gebied van bijvoorbeeld inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur. Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

Onze kerk staat inmiddels ook op de website van Groene Kerken. Een extra aansporing om aan de slag te gaan! Vind je het leuk om hierover mee te denken, te praten en vooral te doen, stuur dan een mail naar scriba@pkn-oisterwijk.nl.

Meer informatie over groene kerken

Collecte voor Bethania Moldavië

Komende zondag collecteren we voor de laatste keer voor Bethania in Moldavië. Wij hopen van harte dat je hen weer steunt. Zeker als je bedenkt dat afgelopen week de helft van de energievoorziening in Moldavië is weggevallen door Russische raketaanvallen op Oekraïense energiedoelen. Dat maakt het leven in Moldavië er niet makkelijker op.

Ouderen en kinderen hebben het zwaar omdat armoedeproblemen groot zijn: ouderen kunnen niet rondkomen van hun kleine pensioen. Kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Wat kan Bethania met jouw steun realiseren?

Het team van Bethania brengt met voedselpakketten bij gezinnen en eenzame ouderen. Kinderen krijgen de nodige schoolspullen, medicijnen, schoenen en kleding. Arme families krijgen kachelhout om hun huis in de winter te kunnen verwarmen. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage.

Kerststukjes voor Moldavië

In het weekend van 17 december organiseren we een kerststukjesverkoop. Wij zoeken mensen die net als vorig jaar kerststukjes willen maken voor de verkoop. De geldelijke opbrengst gaat naar Moldavië. Heb je interesse, neem dan contact met ons op, via 06 21656126 of via ZWO-Oisterwijk@hotmail.com.

Meer informatie lees je hier.

Hans Zaaijer, Jantsje Bakkeren, Jan Marcelis en Marieke Traksel
ZWO/Diaconie

Samen delen in warmte!

Zoals we twee weken geleden in de nieuwsbrief meldden, raakt de energiecrisis waarin we zijn terechtgekomen iedereen. Dat geldt ook voor onze eigen gemeenteleden. Niets is erger dan thuis in de kou de winter door te moeten komen.

Wij vroegen toen gemeenteleden die in de problemen zijn gekomen of die mensen kennen die in de problemen zitten bij ons te melden. De diaconie kan dan proberen een helpende hand te bieden. We vroegen ook om hulp van gemeenteleden die de energiecompensatie niet nodig hebben om die beschikbaar te stellen voor hen die daadwerkelijk klem zijn komen te zitten. 

Giften
Nu, twee weken later, kunnen we melden dat we van meerdere gemeenteleden giften hebben ontvangen die de diaconie mag bestemmen voor dit doel. Wij zijn jullie daarvoor heel dankbaar, omdat wij nu daadwerkelijk ‘warmte kunnen delen’.

Warmte delen
Daarom nogmaals deze oproep: mocht je in de problemen zijn gekomen door de energiecrisis en zit je daardoor nu in de kou? Of ken je iemand anders die hulp nodig heeft? Neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij een helpende hand bieden. Zo delen we onze warmte!

Concrete hulp
Maar ook op andere manieren kan de diaconie helpen bij het zoeken naar energiebesparing. Bijvoorbeeld om je thermostaat zuiniger af te stellen, tochtstrips aan te brengen enz. Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand in je omgeving die wel wat warmte zou kunnen gebruiken? Neem dan contact op met de diaconie. Alle verzoeken worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Jantsje Bakkeren, telefoon 06-22856358 of Jan Marcelis, telefoon 06-22226542

Samenwerking met Hilvarenbeek

Tijdens de gemeenteavond van 1 november heeft de kerkenraad verteld over de samenwerking met de Protestantse gemeente Hilvarenbeek. Deze samenwerking is nodig omdat we als krimpende gemeentes voorbereid moeten zijn op een mogelijk moment dat we het in ons eentje niet meer redden. Afgelopen dinsdag hebben de kerkenraden van Oisterwijk en Hilvarenbeek gezamenlijk vergaderd. 

Belangrijkste onderwerp van gesprek was het ‘Samenwerkingsorgaan’. Dit is een vertegenwoordiging vanuit beide kerkenraden met als opdracht om te onderzoeken wat er moet gebeuren als we de twee kerkenraden in de nabije of verre toekomst ‘in elkaar moeten schuiven’. Ook geeft het orgaan advies over onderwerpen die we nu al gezamenlijk zouden kunnen oppakken. 

Vierplekken
Het samenwerkingsorgaan staat niet boven de kerkenraden, maar er tussen. Het orgaan neemt dus geen besluiten, maar adviseert de kerkenraden. Overigens is het nadrukkelijk de bedoeling dat de beide vierplekken zo lang mogelijk behouden blijven.

Wie zitten erin?
Vanuit onze kerkenraad zitten in het samenwerkingsorgaan: Floortje Weug-Verhoek, Janstje Bakkeren en Jan Kos. Vanuit de kerkenraad van Hilvarenbeek zijn dat Hieke Koostra, Digna Cusell en Hans Brombacher.

> Zie ook: Terugblik op de gemeenteavond

Wie doet er mee met onze kerststukjesverkoop?

In het weekend van 17 december starten we in onze gemeente een kerststukjesverkoop. We zijn weer op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken van kerststukjes, en natuurlijk mensen die de stukjes willen kopen. De opbrengst van deze verkoop gaat naar Bethania in Moldavië. Bethania gebruikt dit geld om onder meer voedsel, kleding en kachelhout te kopen voor arme inwoners. Doe je (weer) mee?

We hopen de kerststukjes voor ongeveer 10 tot 15 euro per stuk te verkopen en zo een mooie opbrengst te halen. Betaling gebeurt natuurlijk digitaal. Zo nodig kunnen we de kerststukjes bij je langsbrengen of ophalen.

Doe je mee?
Wil je meer informatie over deze actie, of wil je kerststukjes kopen of maken, stuur dan een berichtje naar Marieke Traksel via zwo-oisterwijk@hotmail.com of via 06-21656126.

Wil je Bethania wel steunen, maar niet meedoen aan deze actie?
Maak je gift dan over op NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestante kerk o.v.v. Adventsactie Bethania Moldavië. Ook voor de betaling van de kerststukjes kun je dit rekeningnummer gebruiken.

Alvast hartelijk bedankt voor je steun en deelname aan deze actie. We hopen op weer een mooi resultaat!

Hans Zaaijer, Jantsje Bakkeren, Jan Marcelis en Marieke Traksel

Kerstengelen gezocht!

Alweer twee jaar  is tijdens de adventstijd ons engelenuitzendbureau geopend. Dit bijzondere uitzendbureau heeft als taak kerstengelen te werven. Zij sturen deze engelen op weg naar mensen die wel wat licht, aandacht en warmte kunnen gebruiken. Ook dit jaar is het engelenuitzendbureau weer geopend: van 27 november t/m 24 december.

Wat doet een kerstengel?

Een kerstengel levert iedere adventsweek (dus vier keer) een kleine attentie af bij een medemens die door het uitzendbureau wordt toegewezen. Een kaartje of een gedicht, zelfgebakken koekjes, een kaarsje of iets anders creatiefs. Het gaat om het gebaar, niet om dure of grote dingen.

Wie kan een kerstengel zijn?

Iedereen! Eén ding is belangrijk: je moet proberen ‘onzichtbaar’ te zijn. Het is de bedoeling dat de kerstengel anoniem blijft voor de medemens aan wie je aandacht geeft.

Wat doet het engelenuitzendbureau?

Het uitzendbureau werft engelen. Koppelt de engelen aan medemensen die wel een engel kunnen gebruiken. Verstuurt de informatie met instructies in de week voorafgaand aan eerste advent. En beantwoordt de vragen van engelen.

Wil je ook engel zijn?

Mail dan je naam, je mailadres, je telefoonnummer én de omgeving waarin je aan de slag wil als kerstengel naar omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl. Doe dat uiterlijk zondag 13 november.

Ken je mensen die een engel kunnen gebruiken?

Mail de naam van die persoon/dat gezin én de reden waarom je ze aanmeldt ook naar omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl. Doe dat ook uiterlijk 13 november.

We hopen dat veel kerstengelen zich aanmelden!

De medewerkers van het engelenuitzendbureau: Winanda de Vroe, Ivon Withaar en Lianne van der Wel

 

Oogstdienst: zaaien, maaien, oogsten

“Zaaien, maaien, oogsten, dank de Allerhoogste, door te delen met elkaar wat Hij aanbiedt, ieder jaar.” Dat lied zongen we tijdens de oogstdienst van 6 november. Een dag om te danken voor het goede dat ons steeds weer gegeven wordt. Bij de oogstdienst hoort ook altijd onze oogstmarkt, waarin we onze oogst verkopen voor een goed doel. 

De gemeenteleden hadden weer heerlijke groenten en fruit uit eigen moestuin meegenomen. De kinderen hadden lekkere cupcakes gebakken. En wie de zondag extra mooi wilde vieren, kon zijn of haar nagels laten lakken. 

Kinderen van het AZC

De opbrengst van de oogstmarkt is maar liefst 585 euro. Een prachtig bedrag dat bestemd is voor de kinderen van het AZC Oisterwijk.

> Bekijk hier de foto’s

Terugblik op de gemeenteavond

Afgelopen dinsdag kwamen er zo’n 40 mensen naar de gemeenteavond over de nieuwe stoelen van de kerk, de samenwerking met Hilvarenbeek en de renovatie van de diaconiehuisjes.

Joop Vlottes opende deze rij van onderwerpen namens de Interieurcommissie. Hij vertelde dat er behoefte is aan modernere stoelen met meer zitcomfort, zodat er niet meer met kussentjes en stoelen uit De Voorhof hoeft te worden gesleept. Bovendien is de wens om de stoelen flexibeler te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij concerten van de stichting Lodewijkskerkje of om in een kring te kunnen zitten bij het avondmaal. Het CvK heeft  20.000 euro gereserveerd en het Lodewijkskerkje 6.000. Dat moet voldoende zijn.

Duurzaamheid

Een opmerking vanuit de gemeente was dat de aanschaf van nieuwe stoelen niet erg duurzaam is. Daarop werd het idee geopperd om te zoeken naar duurzame stoelen of mogelijk tweedehands stoelen. Dat vond de Interieurcommissie een goede suggestie. Net als het idee om de huidige stoelen te verkopen in plaats van weg te gooien.

Offertes

De Interieurcommissie heeft inmiddels offertes voor verschillende stoelen opgevraagd op basis van een aantal criteria waaraan de stoelen moeten voldoen. Er komen ‘voorbeeldstoelen’ in de kerk te staan, zodat we een gefundeerde keuze kunnen maken.

Samenwerking met Hilvarenbeek

Daarna vertelden Jantsje Bakkeren en Jan Kos aan de hand van een presentatie over de samenwerking met Hilvarenbeek. Deze samenwerking is nodig omdat we als krimpende gemeentes voorbereid moeten zijn op een mogelijk moment dat we het in ons eentje niet meer redden.

Elkaar helpen

Vanuit de gemeente kwam de zorg naar voren dat een nieuwe structuur kan leiden tot meer bureaucratie. Jan Baan benadrukte dat er geen bureaucratische organen worden opgericht. De samenwerking moet wel een meerwaarde hebben: we zijn er om elkaar te helpen. Ook kwam vanuit de gemeente de opmerking dat we op beide locaties zo lang mogelijk moeten blijven vieren. Dat beaamde de kerkenraad. Verder werd gevraagd naar de samenwerking met Tilburg. De kerkenraad antwoordde dat we ook met Tilburg contact blijven houden, maar dat Oisterwijk en Hilvarenbeek dorpsgemeentes zijn en gemakkelijker bij elkaar passen.

Renovatie Diaconiehuisjes

Het laatste onderwerp was de renovatie van de diaconiehuisjes. Marcel de Pender hield namens de werkgroep Diaconiehuisjes een presentatie over dit onderwerp. Plan is om de huisjes te renoveren omdat ze in slechte staat zijn. Doel is om de huisjes te behouden als woonbestemming. Daarbij laten we de definitieve bestemming zo lang mogelijk open: verhuren, opvang vluchtelingen, pastorie, beheerderwoning, etc. Een architect heeft hier al zijn licht over laten schijnen. Bij de renovatie moet uiteraard ook rekening worden gehouden met het feit dat de huisjes een monument zijn.

Weinig vragen

Over dit onderwerp waren weinig vragen. Er werd opgemerkt dat men erg blij is dat de huisjes behouden blijven voor de kerk. De werkgroep Diaconiehuisjes werd heel veel succes gewenst.

Afsluiting

De gemeenteavond werd geopend en afgesloten door ds. Winanda de Vroe met gebed en een lied. In de hal van de kerk werd na afloop nog door veel mensen even doorgepraat. Het was een goede avond.

Marjan van Wijngaarden, scriba

Interactieve lezing door Arend Huitzing

Op 17 november houdt Arend Huitzing een lezing in onze kerk. Onderwerp: ‘Hebben wij nog een kroontje bij de schepping? (en deugen de meeste mensen daar wel voor…?)’

De afgelopen jaren zijn we in onze gemeente in gesprek gegaan over Groene Theologie. Door onderbrekingen vanwege corona, hebben we het thema Groene Theologie nog niet afgerond. Begin dit jaar was er een boeiend gesprek met de auteur van het gelijknamige boek, Trees van Montfoort. In een recent gesprek in dagblad Trouw stelt Trees van Montfoort: “Wij hoeven niet voor de aarde te zorgen – de aarde zorgt voor ons.” Een prikkelde stelling om met elkaar over in gesprek te gaan.

Zorg voor de schepping

Arend Huitzing stelt dat de mens relatief kort op de aarde is, maar al veel verwoesting heeft gebracht. Als die mens een ‘homo deus’ mag heten (naar het boek van Yuval Harari), wat zijn dan wegen om te gaan? En wat zijn de valkuilen waar we op moeten letten? Hoe kunnen onze zoektocht naar het goede leven én de zorg voor de schepping elkaar aanvullen? Daar gaan we met elkaar over nadenken, in gesprek en visioenen bezien.

Alle gegevens op een rijtje

Donderdag 17 november in de Voorhof
Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur
Aanvang lezing 20.00 uur
Vragen/gesprek van 20.30- 21.30 uur
Daarna afsluiting met een drankje

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers