Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. Dan stellen wij onze kerk open voor iedereen in Oisterwijk die een geliefde heeft verloren.

Tussen 17.00 en 18.30 uur kan iedereen die dat wil in onze kerk een kaarsje aansteken en stilstaan bij degene die wordt gemist.

Kerk voor iedereen

Op deze manier laten we zien dat we een kerk willen zijn voor iedereen. Vertel dus aan uw buren, vrienden en bekenden dat ze op 2 november onze kerk (helemaal vrijblijvend) kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken.

Samen pannenkoeken eten

Voor het ZWO project in Moldavië, BETHANIA, dat wij met Hilvarenbeek en Oisterwijk op ons hebben genomen, willen wij u graag uitnodigen om op zaterdag 16 november met elkaar pannenkoeken te komen eten in de Opstandingskerk, tussen 12.00 – 15.00 uur.

Pannenkoeken eten, lekker en gezellig, maar wel met het doel om anderen een steuntje in de rug te geven. Wij willen een euro voor een pannenkoek vragen en het zijn, dat mag helder zijn, heel bijzondere pannenkoeken. En ook nog inclusief koffie, thee of limonade. Iedereen is welkom, alle grootouders met hun kleinkinderen, de buurvrouw en de buurman, breng ze maar eens mee! Een mooie gelegenheid om uit te dragen hoe wij kerk willen zijn, vooral een diaconale kerk, voor iedereen. Wij willen graag veel pannenkoeken bakken!!! U kunt zich aanmelden bij Marieke Traksel of via barttraksel@gmail.com.

Namens ZWO, Nikki Idema, Hans Bonis. Graag tot 16 november.

28 november: Gemeenteavond

Op 28 november zijn alle gemeenteleden van harte welkom op de gemeenteavond. Er staan die avond twee onderwerpen op de agenda: het beleidsplan van onze kerk én het advies van de Vermogensadviescommissie.

Beleidsplan

Ons beleidsplan loopt dit jaar af. Dat betekent dat we erover moeten nadenken of er nog de juiste dingen in staan. Misschien willen we als gemeente andere accenten leggen? Of het over een heel andere boeg gooien? Of zijn we nog tevreden met wat er in het plan staat? Kortom: hoe willen we als gemeente de komende jaren verder?

Vermogensadviescommissie

Het afgelopen jaar heeft de Vermogensadviescommissie zich gebogen over de vraag hoe onze kerk met haar vermogen om moet gaan. Spaarrekeningen leveren niets meer op. Zijn er alternatieven? En welke dan? De Vermogensadviescommissie heeft daarover een advies uitgebracht. Dat gaan we met elkaar bespreken.

Plannen inzien?

Wilt u het huidige beleidsplan en/of het advies van de Vermogensadviescommissie vooraf lezen? Stuur dan een mailtje naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. Dan krijgt u de plannen in uw mailbox.

Zet in uw agenda

Donderdag 28 november om 19.30 uur in De Voorhof.

Zing mee op de koorinspiratiedag

Zangliefhebbers in onze gemeente, opgelet! Stichting Zin in Zingen organiseert voor koorzangers en andere geïnteresseerden in kerkmuziek een koorinspiratiedag in de Opstandingskerk in Tilburg.

De dag vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt om 16.15 uur.

Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen. ’s Ochtends worden er workshops gegeven. ’s Middags staat het samen zingen van liederen rond het thema ‘hoop’ centraal. Het is mogelijk om aan de hele dag mee te doen of een deel van het programma mee te maken.

Ochtendprogramma (10.30 – 12.30 uur)
U kunt kiezen uit 3 workshops:

 • Stemvorming/stemgebruik in groepsverband, door Peggy Hegeman (vocal coach, dirigent)
 • Creatief met eenstemmigheid, door Martin Hoondert (musicoloog, kerkmusicus)
 • Samenwerking tussen koren en inzet projectzangers door deskundigen die fusies van koren hebben begeleid

Lunchpauze (12.30 – 13.30 uur, zelf brood meenemen)
Ruimte voor informele ontmoeting en uitwisseling ervaringen.

Middagprogramma (13.30 – 16.00 uur)
De samenzang wordt geleid door Evert van Merode (musicus, componist) en Arjan van Baest (dirigent / componist). Zij geven een toelichting bij de liederen en studeren ze met alle aanwezigen in. Speciaal voor deze koorinspiratiedag hebben Simone Snakenborg (tekstschrijver / voorganger) en Evert van Merode ‘Lied van hoop’ geschreven. Deze driestemmige compositie voor koor en samenzang studeert Van Merode samen met alle aanwezigen in.

Vesper (16.00 – 16.15)
Als afsluiting van de dag wordt om 16.00 uur een korte vesper gehouden waarin de ingestudeerde liederen zijn opgenomen.

Inschrijven 
U kunt zich vóór 13 september inschrijven door te mailen naar secretariaat@koorinspiratiedag.nl.
Inschrijven kan ook via de website van de koorinspiratiedag

Kosten
Het hele ochtendprogramma, waarbij aan 2 verschillende workshops kan worden deelgenomen, kost tijdens voorinschrijving € 5,00 p.p. (afrekenen op de dag zelf is € 7,50 p.p.). Voor deelname aan het middagprogramma wordt aan het einde van de dag een collecte gehouden.

Adres
Opstandingskerk, Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg

Zie ook: Koorinspiratiedag 

Taakgroep Vorming en Toerusting

Komend seizoen gaan we als gemeente met het thema ‘Duurzaam Geloven’ aan de slag. Wanneer is ons geloof duurzaam?

Je kunt deze vraag op verschillende manieren belichten. Hoe houden mensen hun geloof in stand? Hoe komt het dat ze het verliezen en wat doen ze ervoor om het vast te houden en te vernieuwen? Op welke manier speelt de zorg voor de schepping een rol in ons geloof?

De taakgroep Vorming en Toerusting heeft een aantal bijeenkomsten en activiteiten gepland. Daarin komen verschillende aspecten rond duurzaamheid en geloven aan de orde. De eerste maanden is het programma als volgt:

Dinsdag 24 september: Groen geloven
We beginnen met een lezing/workshop van Marjolein Tiemens over onze Ecologische voetafdruk. De avond begint om 20.00 uur in de Voorhof.

Donderdag 7 november: Brabants Bodem
Wereldwijd vindt er een verarming van de bodem plaats met alle gevolgen van dien. Er is een rechtstreeks verband met de klimaatcrisis waarin we dreigen terecht te komen. In Noord Brabant is er een initiatief onder de naam ‘Brabants bodem’ dat zich richt op een nieuw perspectief voor het grondgebonden agrarisch midden- en kleinbedrijf.  Op deze avond (en dus niet op eerder genoemde avond van 3 oktober) houdt Jan Baan, Directeur van Brabants Landschap en initiatiefnemer van dit project, hierover een lezing. De avond begint om 20.00 uur in de Voorhof. 

Begin 2020 gaan we verder met Duurzaam geloven
We organiseren dan onder andere een leeskring. Daarover volgt later meer informatie.

 U kunt zich opgeven via mailadres: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk.nl.

Workshop Ecologische voetafdruk

Ons jaarthema is ‘Groen geloven’. We trappen het thema af op dinsdag 24 september met een lezing en workshop van Marjolein Tiemens over ‘Ecologische voetafdruk’. Hoe groot is uw voetafdruk? 

Bij alles wat we doen, eten, wonen, reizen, recreëren enzovoort gebruiken we producten (grondstoffen) en energie. Daarbij produceren we afval, onder andere CO2 en andere broeikasgassen, die een grote invloed hebben op de klimaatverandering. De ecologische voetafdruk is een instrument dat meet hoeveel ruimte we hiervoor eigenlijk nodig hebben.

Individuele voetafdruk

De ecologische voetafdruk kan zowel voor landen als voor individuele personen of huishoudens berekend worden. Met de individuele voetafdruk zie je dus hoe je zelf ‘scoort’ ten opzichte van het gemiddelde van het land waarin je woont of ten opzichte van waar we per persoon ‘recht’ op hebben.
Onze (zeg maar de gemiddelde Nederlander) voetafdruk is veel te groot; we gebruiken in feite meer dan de Aarde ons te bieden heeft.

Uitputting van hulpbronnen

Dit leidt tot uitputting van hulpbronnen, leeggeviste zeeën, verdwijnen van het regenwoud en opwarming van de Aarde. Met het verkleinen van je voetafdruk draag je bij aan het verminderen van de klimaatverandering, armoede, honger en het uitsterven van planten en dieren. Veel mensen maken er al een sport van om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze workshop kan u daarbij helpen.

Marjolein Tiemens

Marjolein Tiemens is de vrouw achter de website Groen Geloven. Zij studeerde plantenveredeling in Wageningen en deed onderzoek in de plantenbiotechnologie. In haar onderzoek ontdekte ze dat planten je blijven verrassen. Ze reageren vaak anders dan je had verwacht. Het werken met planten versterkte haar verwondering voor de natuur en de schepping. Voor Tiemens is de schepping een geschenk van God, waar we goed voor moeten zorgen. 

Datum: dinsdag 24 september
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk

Startzondag: neem een lunchgerecht mee

Op 8 september vieren we de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Dan doen we met een feestelijke dienst, waarin onder andere onze nieuwe kerkelijk werker, Lianne van der Wel, wordt benoemd. 

Voor de lunch hebben we uw hulp nodig

 
Na de dienst willen we een lunch organiseren waarbij iedereen iets meeneemt: belegde broodjes, salades, hartige taart, krentenbollen: kortom alles wat niet in de koelkast en niet in de oven of op het fornuis hoeft. We maken er een feestelijk buffet van, zodat we samen kunnen eten en hopelijk kunnen ervaren dat er genoeg is voor iedereen. Neemt u ook iets mee? Alvast bedankt! Voor drinken zorgt de voorbereidingscommissie.
 
 

Heeft u een dienst te koop?

Op zaterdag 21 maart 2020 zullen in de middag diensten tegen vaste prijzen en op een ludieke wijze verkocht worden. De opbrengst hiervan zal naar ons gezamenlijk project Bethaniè in Moldaviè gaan.

Vanaf de startdienst zal u door ons actief benaderd worden met de vraag om een dienst aan te bieden.

Bij diensten kunt u denken aan:

 • Rondleidingen, Fietstochten, Boottochten, Autotochten alles onder uw begeleiding.
 • Workshops : Van kaarsen en gedichten maken , hout of textielbewerking, zangles of schrijven tot kaartlezen en navigatie met de smartphone.
 • Presentaties / Lezingen
 • Gebruik van vakantiewoning, auto, boot, fietsen etc.
 • (Huis )concert, recital,
 • Onderhoud tuin, huis, auto, fiets etc.
 • Korte cursussen: Schaken, Fotografie, Reanimatie, stoppen met roken, Zen-medicatie
 • Diner aan huis of Diner op locatie en alle vormen daartussen.
 • Oppassen
 • ??

Heeft u vragen of wilt u zich al opgeven, dan kunt u ons benaderen via barttraksel@gmail.com

Houdt u de datum zaterdagmiddag 21 maart 2020 alvast vrij in uw agenda

Cissy Mohr, Digna Cusell, Hans Zaaijer, John Rodenburg, Gilbert Leene, Marieke Traksel en Sandra van Triet.

Voorbereidingscommissie

Barbecue mee op 31 augustus

Op zaterdag 31 augustus organiseren we al voor de zesde keer een gezamenlijk barbecue met de gemeentes Hilvarenbeek en Tilburg. Komt u ook? 

De barbecue vindt plaats in de kerktuin van de kerk in Hilvarenbeek, Vrijthof 22.

Er liggen intekenlijsten klaar in de hal van de kerk. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon. De opbrengst van de barbecue is bestemd voor ons gezamenlijk Kerk in Actie-project in Moldavië.

Vorig jaar was het een zeer gezellige bijeenkomst. Een mooi moment om met elkaar terug te blikken op de zomerperiode!

Oisterwijk haalt landelijke pers met thema ‘Joodse wortels’

Het afgelopen seizoen stonden we in onze gemeente stil bij de joodse wortels van het christendom. Dit jaarthema werd op Witte Donderdag afgesloten met een Sedermaaltijd in de kerk. Tijdens deze maaltijd was er ook een verslaggever van de landelijke Protestantse kerk te gast. Hij maakte een prachtige reportage voor de website van de Protestantse kerk. Ook verscheen er een artikel in Magazine Protestantse Kerk.

Lees het artikel ‘Aandacht voor joodse roots zet Protestantse Gemeente Oisterwijk aan het denken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers