Themadienst ‘Verwondering’

Update: Helaas is Trees van Montfoort geveld door de griep. Zij zal er dus niet bij zijn. Maar de viering gaat gewoon door en ook het thema blijft hetzelfde!

 

Op zondag 12 januari vieren we een bijzondere dienst met als thema ‘Verwondering’. De viering staat in het teken van duurzaam geloven. We hebben een bijzondere gast: Trees van Montfoort.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ook schreef zij het boek  ‘Groene Theologie’. Dit boek is gekozen tot het beste theologische boek van 2019. Het boek laat zien dat ecologie alles te maken heeft met theologie.

Neem een voorwerp mee uit de natuur

We willen de kinderen en de jongeren graag bij de dienst betrekken. Daarom vragen wij ze om een voorwerp uit de natuur mee te nemen waar zij zich over verwonderen. Dat kan een steen zijn, een bloem, een plant, een stukje boomschors, een veertje… of iets anders.

We stallen alle voorwerpen uit in de kerk

En als ze willen, mogen de kinderen er iets bij vertellen. Maar ook volwassenen mogen iets meenemen! Dus verwonder je over iets wat je buiten ziet, en neem het mee.

Dan maken we er met z’n allen een mooie dienst van!

Leeskring ‘Duurzaam geloven’

Op vier dinsdagavonden vanaf 11 februari houdt ds. Winanda de Vroe een leeskring over het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Dit boek is verkozen tot het beste theologische boek van 2019.

De jury noemde het boek een hyper-urgent en noodzakelijk boek. Het daagt uit tot een vergaande christelijk-theologische bezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek laat zien dat ecologie alles te maken heeft met theologie. De ecologische crisis vraagt namelijk om een herbezinning in denken, doen én geloven. ‘Groene theologie’ is een boek voor iedereen die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.

Gods liefde voor de schepping

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt Van Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.

De leeskring start op dinsdag 11 februari om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het boek is te bestellen bij de (online) boekhandel.

U kunt zich opgeven voor de leekring via e-mail: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk of bij ds. De Vroe: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl.

Taizé-vieringen in Helvoirt

In het verleden organiseerden we in onze kerk Taizé-vieringen. Omdat de groep te klein werd, zijn deze vieringen gestopt. Maar voor wie de mooie Taizé-liederen en de stilte mist: in Helvoirt organiseert de stichting Taizé Helvoirt vier keer per jaar een oecumenische Taizé-viering.

De data voor 2020 zijn:

  • Zaterdag 18 januari om 19.00 uur
  • Zaterdag 28 maart om 19.00 uur
  • Zaterdag 6 juni om 19.00 uur
  • Zaterdag 26 september om 19.00 uur

Inzingen

Het inzingen samen met het Taizé-koor ‘Lumen Cordium’ begint om 18.45 uur en om 18.30 uur is de kerk al open.

Locatie

De Taizé-vieringen worden afwisselend gehouden in de Katholieke H. Nicolaaskerk aan de Kastanjelaan en de Oude Protestantse Kerk aan de Van Grevenbroeckstraat/Torenstraat in Helvoirt.

Agenda

U vindt de vieringen ook in onze kerk-agenda. Maar het is natuurlijk altijd een goed idee om bovenstaande data vast in de agenda te zetten!

Meer informatie

Actie schoenendoos

Actie4Kids organiseert dit jaar voor de 25e keer de Actie Schoenendoos. Ook onze kerk doet mee aan deze actie.

Hoe mooi is het om onze kinderen en kleinkinderen te leren delen. En om kinderen uit andere landen die in moeilijke omstandigheden leven blij te maken met een goed gevulde schoenendoos. In landen waar dat is toegestaan, wordt naast de schoenendoos ook een boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld.

Wat gaat er in de schoenendoos?

Schriften, pennen, gum, puntenslijper, potloden, kleurpotloden, knuffel, zeep, tandenborstel en tandpasta. Daarnaast kan de doos gevuld worden met speelgoed of schoolspulletjes.

Inleveren en kosten

U kunt de gevulde schoenendoos afgeven in de kindernevendienstruimte tot uiterlijk zondag 29 december. Voor de organisatie en de transportkosten wordt 5 euro gevraagd. Doe dat bedrag in een losse envelop bij de doos, of geef het bedrag aan de kindernevendienstleiding.

Meer informatie: Actie4Kids

Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’

Aan het begin van het nieuwe jaar start op 4 maandagavonden de leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’. De leeskring gaat over Bijbelse vrouwen die een bron van inspiratie kunnen zijn in de eco-theologie: de theologie die zich bezighoudt met zorg voor de schepping en al wat daarin leeft.

De leeskring wordt gehouden op de maandagavonden 6, 13, en 27 januari en 3 februari, steeds van 19.45 tot 21.30 uur in De Voorhof. Ds. Winanda de Vroe leidt de avonden. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Eva – moeder van alle levenden of bron van zonde?

Wat ging er mis tussen God, mensen en de aarde? Vaak is naar Eva gewezen als schuldige. Doordat zij Adam van de appel heeft laten eten, is de zonde in de wereld gekomen. Maar kunnen we de scheppingsverhalen ook op een andere manier lezen?

Van appel tot vijgenblad – de ontdekking van de seksualiteit

Toen Adam en Eva van de appel hadden gegeten, ontdekten zij elkaars naaktheid en schaamden zij zich ervoor. In onze tijd zijn de normen veranderd: je hoeft je voor je naaktheid niet te schamen. Maar misschien heeft Genesis 3 nog wel een diepere waarheid?

De Samaritaanse vrouw – dom vrouwtje of wijze getuige?

Jezus praat met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zowel de vrouw als Jezus spreken over water in meer dan één betekenis. Jezus erkent dat water een levensnoodzaak is, maar verwijst ook naar de oorsprong en diepere betekenis van water.

Maria – krachtig meisje of moeder Gods?

We bestuderen onder meer de visie van de Braziliaanse theologe Ivone Gebara. In Zuid-Amerika zie je vaak intrieste beelden van Maria, de moeder van Jezus. Toch vormen ze een bron van troost voor veel vrouwen. Wat heeft Maria ons te zeggen?

Meedoen?

Geef u dan snel op via vormingentoerusting@pkn-oisterwijk.nl.

Schrijf mee voor Amnesty op 10 december

Op dinsdag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Daar willen we als kerk graag bij stil staan.

Amnesty International vraagt op deze dag aan mensen in de hele wereld om brieven te schrijven voor hen die onderdrukt worden of onterecht gevangen zijn gezet.

Dit jaar is er extra aandacht voor jongeren

Steeds vaker staan jonge mensen op om onrecht aan te pakken. Door hun jonge leeftijd zijn zij extra kwetsbaar wanneer de overheid tegen hen optreedt. Jongeren zijn ook een makkelijke prooi als autoriteiten een zaak snel willen ‘afhandelen’.

Een massale, wereldwijde schrijfactie werkt

Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.

Schrijf daarom mee!

Op dinsdag 10 december 2019 tussen 12.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom in de huiskamer van de Voorhof. Fijn als je mee komt schrijven!

Meer informatie: amnesty.nl/write-for-rights

Herinnering: Gemeenteavond 28 november

U las het al eerder: op 28 november zijn alle gemeenteleden van harte welkom op de gemeenteavond. Er staan die avond twee onderwerpen op de agenda: het beleidsplan van onze kerk én het advies van de Vermogensadviescommissie.

Beleidsplan

Ons beleidsplan loopt dit jaar af. Dat betekent dat we erover moeten nadenken of er nog de juiste dingen in staan. Misschien willen we als gemeente andere accenten leggen? Of het over een heel andere boeg gooien? Of zijn we nog tevreden met wat er in het plan staat? Kortom: hoe willen we als gemeente de komende jaren verder?

Vermogensadviescommissie

Het afgelopen jaar heeft de Vermogensadviescommissie zich gebogen over de vraag hoe onze kerk met haar vermogen om moet gaan. Spaarrekeningen leveren niets meer op. Zijn er alternatieven? En welke dan? De Vermogensadviescommissie heeft daarover een advies uitgebracht. Dat gaan we met elkaar bespreken.

Plannen inzien?

Wilt u het huidige beleidsplan en/of het advies van de Vermogensadviescommissie vooraf lezen? Stuur dan een mailtje naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. Dan krijgt u de plannen in uw mailbox.

Leren over geloof

Op vier zondagen organiseert onze predikant een basiscatechese voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Ze maken dan kennis met de Bijbel en met wat er in de kerk gebeurt.

De methode die wordt gebruikt heet Basics. Basics behandelt hoofdthema’s uit het Christelijk geloof op een manier die kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school aanspreekt.

Leergierig
Kinderen in de leeftijdsgroep van 10-14 jaar zijn meestal erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling.

Wanneer?
Op de zondagen 17 november, 5 januari, 29 maart en 7 juni. We beginnen dan om 10.15 uur in de kerk en gaan tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst naar onze eigen ruimte.

Aanmelden of eerst nog vragen?
Neem contact op met ds. Winanda de Vroe: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl.

Lezing ‘Brabants Bodem’

Op donderdag 7 november houdt Jan Baan om 20.00 uur een lezing over ‘Brabants Bodem’ in De Voorhof. Jan Baan is directeur van Brabants Landschap en initiator van een project van Brabants Bodem in het Van Gogh Nationaal Park in Midden Brabant.

Wereldwijd vindt er een verarming van de bodem plaats die verregaande gevolgen heeft voor de rijkdom van de natuur en op termijn voor de voedselproductie. Er is een rechtstreeks verband met de klimaatcrisis waarin we dreigen terecht te komen.

Voedselproductie

Eén van de oorzaken is de kwantitatief gerichte voedselproductie om tegen lage prijzen te leveren aan een door de grote supermarktketens beheerste markt.

Beter perspectief

In Brabant is er een initiatief genaamd ‘Brabants Bodem’. Dat richt zich op een beter perspectief voor het grondgebonden agrarisch midden- en kleinbedrijf. Uitgangspunten voor dit initiatief zijn:

  • herstel van de bodemrijkdom
  • een eerlijke prijs voor boer en tuinder
  • grondgebonden landbouw
  • een ecologisch rijk en aantrekkelijk landschap
  • goede omgang met de dieren
  • herstel van de relatie tussen producent en consument in de regio.

Komt u ook luisteren?

Meld u zich dan aan via e-mail: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk.nl. De toegang is gratis.

Foto: R. Khalil/Pexels

Kerstmiddag voor ouderen

Op donderdagmiddag 19 december wordt de kerstmiddag voor alle senioren gehouden in de Voorhof en in de kerk.

De werkgroep is samen met onze predikant ds. Winanda de Vroe en kerkelijk werker Lianne van der Wel begonnen met de voorbereidingen.

Programma

De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn. Daarna volgt de kerstviering in de kerk. We sluiten af met een gezamenlijke kerstmaaltijd in de Voorhof.

Uitnodiging

Gemeenteleden vanaf 70 jaar krijgen begin december een persoonlijke uitnodiging via hun contactpersoon.

Noteert u de datum vast in uw agenda?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren