Vacature Kerkelijk Werker

De Protestantse gemeente van Oisterwijk c.a. zoekt een Kerkelijk Werker voor 12 tot 16 uur per week.

Klik hier om de vacaturetekst te bekijken.

Film en bezoek synagoge

Documentaire en excursie

film: PAPER CLIPS

Het begon als een les over vooroordelen…Wat verder gebeurde was een wonder. Dat is het opschrift op de DVD Paper Clips. Een heel bijzonder verhaal over leerlingen van de Middelbare school Whitwell, Tennessee, USA. Als onderdeel van hun studie over de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog, proberen zij 6 miljoen paperclips te verzamelen die symbool staan voor de 6 miljoen vermoorde Joden.

Deze film gaan we draaien op vrijdag 5 april 19.30 uur in De Voorhof.

Inloop vanaf 19.15 uur. De film duurt ongeveer anderhalf uur.

Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten.

Kijkwijzer: voor alle leeftijden. Ook introducees zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

BEZOEK AAN DE LIBERAAL JOODSE SYNAGOGE  IN TILBURG.

Als aansluiting op de film gaan we op bezoek bij de Synagoge in Tilburg. Een bijzondere gelegenheid om kennis te maken, of de kennismaking te hernieuwen. We doen dat op zondagmiddag 7 april. Wij worden daar verwacht rond 14.30/14.45.

Daar zullen we uitleg krijgen over de Liberaal Joodse gemeenschap en maken we kennis met de verschillende gebruiken van de Joodse traditie.

Ook kunnen we daar een kopje koffie of thee krijgen en zal deze middag rond 16.00/16.15 uur weer afgesloten worden.

Omdat de Synagoge maar 8 minuten lopen van het Centraal station in Tilburg is, willen we proberen zoveel mogelijk met de trein te gaan. Voor mensen die slecht ter been zijn regelen we een auto.

En u kunt er natuurlijk ook altijd voor kiezen op de fiets te gaan.

Ook aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.

 

Vanaf zondag 17 maart zal er een intekenlijst liggen voor zowel de film als bezoek synagoge in de hal in De Voorhof. U dient zich op te geven vóór 1 april. Dit i.v.m. veiligheidsregelingen synagoge.

U kunt zich ook aanmelden bij Jantsje Bakkeren, 013-5217296/0622856358

Taakgroep Vorming en Toerusting

 

 

 

 

 

Informatieavond over Moldavië op 28 maart

Eind vorig jaar werd de ondersteuning door de Samenwerkende Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg van het Kerk in Actie project ‘Onderwijs voor de Dalit-kinderen’ na 3 jaar beëindigd.  In november hebben de gemeenteleden van de 3 kerken een nieuw project gekozen.  Meer dan 50% stemde voor ‘Levensreddende zorg voor ouderen en kinderen in Moldavië’.

Op donderdag 28 maart wordt in De Voorhof, Kerkstraat 64 in Oisterwijk, over dit project een informatieavond gehouden. U hoort dan alles over de achtergronden van dit project, dat we de komende 3 jaar met collectes en gezamenlijke  activiteiten  (denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse zomer BBQ in Hilvarenbeek) ondersteunen.

U bent vanaf 19.30 uur welkom en kan dan alvast in de stemming te komen met een Moldavische versnapering, die  bij de koffie of thee wordt geserveerd.

Martin Teunissen, die dit project vanuit Kerk in Actie begeleidt,  neemt ons vanaf 20.00 uur mee naar Moldavië en vertelt over het land, de specifieke problemen waarmee ouderen en kinderen worden geconfronteerd en waarom Kerk in Actie daar met uw hulp belangrijk werk kan doen.

We verwachten dat de avond uiterlijk om 21.30 uur wordt afgesloten.

Om een inschatting te kunnen maken over het aantal aanwezigen is het fijn als u zich van tevoren opgeeft en een mailtje  stuurt naar Marieke Traksel: barttraksel@hetnet.nl

Achtergrondinformatie

Moldavië is het armste land van Europa. Vanwege de economische situatie werken veel mensen in het buitenland. Het gevolg is dat dorpen leeglopen. Kinderen en ouderen blijven achter. De volwassenen die voor hen zouden moeten zorgen zijn er niet, waardoor zij steun en begeleiding missen. 

In de twee dorpen Tintareni en Bulboaca wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Aangezien hun pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Bethanië, -het project dat wordt ondersteund door Kerk in Actie-  voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in deze dorpen van thuiszorg en een warme maaltijd. Voor de kinderen heeft Bethanië een dagopvang, waar de kinderen na school naartoe gaan. Ze krijgen daar een maaltijd, huiswerkbegeleiding en een veilige plek waar mensen aandacht voor ze hebben. Voor de kinderen die dat nodig hebben is er psychische begeleiding. 

Project voor de Veertigdagentijd en Pasen

Een nieuw begin

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Hoe kun je een nieuw begin maken?

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel iets voor doen. In de weken van Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te maken. De thema’s / vaardigheden van de verschillende zondagen zijn : Kiezen – Wakker worden – Geduld – Vergeven – Teruggeven – Juichen – Hulp krijgen

Heel Holland Vast! (voor een nieuw begin)

Een nieuw begin, dat is het thema waarmee de Kerk in Actie oproept om in de veertigdagentijd te vasten. Van Aswoensdag tot Pasen gaan duizenden deelnemers de uitdaging aan om 40 dagen te minimaliseren, meer tijd te nemen voor God en een nieuw begin mogelijk te maken voor anderen.

Doet u ook mee?

“In Matteüs 6 spreekt Jezus over het geven van giften, bidden en vasten. Dat laatste zou meer onderdeel kunnen zijn van onze protestantse traditie. Vasten is een middel om je meer te concentreren op God. Met deze actie roepen we op om in deze 40 dagen mee te vasten, net zoals Jezus dat deed, en een nieuw begin te bieden aan mensen dichtbij en ver weg”, aldus ds. Saskia van Meggelen, preses van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wat is vasten?

Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep. Misschien 40 dagen geen alcohol? 40 dagen geen of minder sociale media of iets anders wat voor u een mooie uitdaging zou zijn om 40 dagen te laten.

Niet op zondag
De vastentijd begint op een woensdag (6 maart), die Aswoensdag heet. De laatste dag is op Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dat zijn eigenlijk 46 dagen, maar op de zondagen wordt niet gevast: de zondag is namelijk een feestdag. Voor die dagen zijn er speciale taartrecepten beschikbaar om iets lekkers te bakken voor thuis of na de kerkdienst.

Voor het goede doel
De vastenactie heeft als doel om je te richten op God en op mensen die een nieuw begin nodig hebben. Kerk in actie heeft een vastenkaart ontwikkeld, met voor elke week een suggestie om te vasten. Op de actiekaart kun je bijhouden hoeveel geld je bespaart of je kunt missen. 

Als diaconie lijkt het ons mooi om met onze gemeente Oisterwijk e.o. voor één doel te sparen: Het Kerk in Actie (kinderen in de knel) ‘Stop de arbeid voor kinderen in India’ Tevens collectedoel van zondag 24 maart. Geef deze kinderen een ‘Nieuw begin!’.

Mee doen met de vastenactie kan individueel, als gezin, jeugdgroep of gemeente. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/vasten

U kunt uw gespaarde geld storten op: NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk. ovv Heel Holland Vast!

Vastenkaarten liggen in de hal van De Voorhof! U kunt ze alvast meenemen!

Heel veel succes!

De Diaconie

Preekcarrousel: een sprankelend gesprek

Net als vorig jaar willen we in het kader van Sage (Samenwerkende Gemeenten) met onze drie gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg, drie op elkaar volgende diensten houden over eenzelfde onderwerp waarbij de predikanten rouleren.

Dit keer vallen de diensten begin februari 2019. Omdat ds. Ruth Jellema vanaf januari predikant is van de protestantse kerk in Oss, rouleert nu ds. Otto Grevink in het carrouseldrietal.

Sprankelend

Het thema is dit jaar ‘Een sprankelend gesprek’. Dit sluit ook mooi aan bij het thema van de landelijke kerk: een goed gesprek. In de bijbel wordt er op allerlei manieren gesproken tussen mensen onderling, tussen mens en God en tussen Jezus en zijn omstanders. In die gesprekken kan geklaagd worden, er kan een beroep gedaan worden op de ander, twijfel kan naar voren gebracht worden of er wordt een spiegel voorgehouden om tot zelfinzicht te komen.

Drie Bijbelverhalen

We hebben drie Bijbelverhalen gekozen waarin dit naar voren komt:

  • Otto Grevink behandelt 2 Koningen 12 waar de profeet Nathan koning David een spiegelverhaal vertelt.
  • Winanda de Vroe vertelt over de Syro-Fenicische vrouw die in gesprek gaat met Jezus, Marcus 7.
  • Annemarie Hagoort laat horen hoe Abraham met God onderhandelt over de vernietiging van Sodom en Gomorra, Genesis 18.

Goede gesprekken

We hopen dat deze drie onderwerpen goede gesprekken teweeg brengen. De predikanten rouleren steeds van plaats, maar misschien is het ook voor u een idee om de drie diensten in een andere plaats te beluisteren.

De preekcarrousel ziet er als volgt uit

 

Sirkelslag Young

Vrijdag avond 1 februari is het weer zo ver: het grootste, spannendste en meest interactieve spel van heel Nederland- de Sirkelslag. Via een livestream verbinding spelen honderden van jeugdgroepen uit heel Nederland tegelijk tegen elkaar. Tieners tussen de 12 en 16 jaar en hun vrienden zijn van harte welkom om 19u in de Rotonde

Mensen uitsluiten van avondmaal of eucharistie: ja of nee? De visie van Lucas

Zoals al eerder aangekondigd presenteert Wim Weren (emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen in Tilburg) zijn nieuwe boek Rode draden in de evangeliën. Deze bijeenkomst vindt plaats op 31 januari a.s. van 19.30-21.30 uur in De Voorhof, naast het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, Oisterwijk.

 

Na een korte introductie van zijn nieuwe boek (ongeveer een kwartier) zal Wim Weren aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien hoe zijn boek vele mensen kan helpen om door te dringen in de fascinerende wereld van de evangeliën. De keuze is gevallen op wat Lucas, de auteur van het Lucasevangelie en van het boek Handelingen, te vertellen heeft over het avondmaal of de eucharistie. Een brandende kwestie in de hedendaagse kerken is of iedereen bij deze maaltijd welkom is, ongeacht haar of zijn levensstaat, seksuele geaardheid of maatschappelijke positie. Bij het zoeken naar een antwoord zetten we verschillende stappen.

 We beginnen bij Jezus zelf. Hij trok vrijelijk op met vrouwen en mannen die in de toenmalige samenleving een marginale positie innamen. Onder hen ook tollenaars en zondaars. Lucas heeft de herinnering daaraan vastgehouden door in zijn evangelie zes lange verhalen op te nemen over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er wel en wie niet welkom is aan de tafel.

Deze verhalen hebben de vorm van een symposium. Dit genre was in de Oudheid wijd verbreid. Zou het zo kunnen zijn dat ook Lucas’ verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn apostelen (Lucas 22,14-38) dit patroon vertoont?  Als dat zo is, dan geeft ons dat een nieuw zicht op de aard en de functie van ‘de maaltijd des Heren’.

Ook gaan we na welke rol deze maaltijd speelde in het leven van vroege christelijke geloofsgemeenschappen. Daartoe verdiepen we ons in enkele passages uit het boek Handelingen. We besluiten deze avond met een discussie over de vraag wat Lucas ons te zeggen heeft als het gaat om het vieren van het avondmaal of de eucharistie. Daartoe bespreken we pro’s en contra’s van vijf stellingen die daarop betrekking hebben.

Leerhuisavonden in de Voorhof: rode draden in de evangeliën

Reeks van vier bijeenkomsten rond het nieuwe boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Halewijn: Antwerpen / Boekencentrum: Utrecht, 2018, 310 blz.

Startbijeenkomst op donderdag 31 januari 2019:

Betekenislijnen leren ontdekken in de evangeliën

Tijdens deze startbijeenkomst geeft Wim Weren een globale schets van de opzet en inhoud van zijn nieuwe boek. Welke stappen kunnen Bijbellezers het beste zetten als ze zelf nieuwe ontdekkingen willen doen in de evangeliën en zicht willen krijgen op de betekenis daarvan voor hun eigen levenskeuzes? Daarna laat hij aan de hand van één concreet voorbeeld zien hoe hij in zijn boek te werk gaat. Zijn keuze is gevallen op de zeven verhalen in Lucas over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er welkom is aan tafel en wie niet. Aan het slot staan we stil bij de vraag wat Lucas te zeggen heeft aan mensen van nu als het gaat over het vieren van de eucharistie of het avondmaal. Na een pauze is er volop ruimte voor vragen en discussies met elkaar en met de inleider.

Vervolgbijeenkomsten

Hierop volgen drie bijeenkomsten waarin Wim Weren nog meer informatie geeft over gemakkelijk toegankelijke manieren om betekenissen te ontlokken aan de evangeliën.  Steeds aan de hand van concrete teksten, dus geen eindeloos getheoretiseer! Ook gaan de deelnemers in deze bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag om zelf nieuwe ontdekkingen te doen in teksten uit de evangeliën. Tijdens elke bijenkomst komt een ander onderwerp aan de orde.

 

Donderdag 14 februari 2019:

Is het evangelie van Matteüs anti-Joods?

Matteüs is een door en door Joods geschrift, maar tegelijk bevat dit evangelie ook vele venijnige uitspraken over Joden en Joodse groepen, die tot op de dag van vandaag voedsel kunnen geven aan anti-Joodse opvattingen en sentimenten. Hoe valt deze tweesporigheid te verklaren? En als Matteüs inderdaad uitspraken bevat die een devaluatie inhouden van de Joodse godsdienst, hoe moeten wij dan nu omgaan met dergelijke teksten? Hierachter schuilt een nog bredere kwestie: kunnen wij Jezus blijven zien als onze echte leidsman ten leven, zonder dat we ons geloof in hem zo sterk op de spits drijven dat er geen ruimte meer is voor andere religies? Juist in onze samenleving, die gekenmerkt wordt door zovele etnische en religieuze verschillen, is dit een brandend vraagstuk.

 

Donderdag 28 februari 2019:

Herodias en Salome in Marcus’ verhaal over de onthoofding van Johannes de Doper

Onder de vrouwen die in Marcus’ boek een rol spelen, nemen Herodias en haar dochter een aparte plaats in. Zij zijn niet bepaald een toonbeeld van deugdzaamheid. Toch is het de vraag of zij allebei door en door slecht zijn en allebei in dezelfde mate verantwoordelijk zijn voor de moord op Johannes.

We gaan na wat er gebeurt in het verhaal van Marcus over de onthoofding van Johannes (Marcus 6,14-29). Ook vergelijken we zijn verhaal met wat Flavius Josephus hierover te vertellen heeft, en met de rol van koningin Izebel van Tyrus, de echtgenote van koning Achab, in 1-2 Koningen. Izebel wil de vurige profeet Elia uit de weg ruimen. Ten slotte trekken we de lijn door naar de wijze waarop de rollen van Herodias en Salome zijn uitgewerkt in het toneelstuk Salome uit 1893 van Oscar Wilde, dat weer de basis vormt van het libretto van de opera Salome uit 1905 van Richard Strauss. Deze opera wordt ook in onze tijd nog regelmatig uitgevoerd, telkens in een nieuwe interpretatie, die soms bijna helemaal ‘losgezongen’ is van het verhaal in Marcus.

 

Donderdag 14 maart:

Afscheidsgesprekken van Jezus met zijn volgelingen  (Johannes 14-16)

Op weg naar Witte Donderdag (in 2019 valt  dat feest op 18 april) verdiepen we ons in de afscheidsgesprekken tijdens het laatste avondmaal. Deze gesprekken vinden we alleen in Johannes. We horen hier niet alleen de stem van Jezus. De betekenis van wat hij te zeggen heeft, is verder ontsluierd door zijn latere volgelingen uit de tweede helft van de eerste eeuw. Deze ‘johanneïsche christenen’ hebben de vrijheid genomen om de uitspraken van Jezus te actualiseren met het oog op nieuwe ontwikkelingen in hun eigen geloofsgemeenschappen en in ‘de wereld’ om hen heen. Hun inzichten hebben betrekking op de positie van Jezus, op het ethisch handelen dat verwacht wordt van volgelingen van Jezus, op hun verwachting van de definitieve doorbraak van het heil, en op de identiteit en de rol van hun lokale geloofsgemeenschappen. Aan het slot bespreken we wat de afscheidsgesprekken uit Johannes te zeggen kunnen hebben aan de kerk van nu, in de wereld van vandaag.

 

Aanmelding

Wie één of meer van deze bijeenkomsten wil bijwonen, kan zich tot uiterlijk op24 januari aanmelden bij Anc Burggraaf (e-mail: burggraaf55@hetnet.nl; telefoon: 013 52 17 474.  Er wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van deze serie. Voor de vier avonden samen is die bijdrage in totaal gesteld op € 30,- inclusief koffie/thee en materiaal. Men kan ook deelnemen aan losse bijeenkomsten naar eigen keuze. In dat geval bedragen de kosten € 10,- per bijeenkomst. U kunt het bedrag op de eerste bijeenkomst of bij binnenkomst betalen.

( NB Ook als u enkele of één avond(en) wilt volgen, s.v.p. wel aanmelden i.v.m. het materiaal.)

De bijeenkomsten vinden plaats in De Voorhof , naast het Napoleonskerkje van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64, Oisterwijk, aanvang telkens om 19.30 uur en afsluiting om 21.30 uur. De bijeenkomsten staan open voor een breed publiek van gelovigen en andere zinzoekers uit de regio rond Oisterwijk. Alle sessies worden begeleid door prof. dr. Wim Weren, zelf Oisterwijker en emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn nieuwe boek heeft zijn wortels in leerhuisavonden in het Leerhuis De Levensboom van de Levenskerk.  

Nieuwe Alphacursus start 21 januari

Op maandag 21 januari start om 18.30 uur een nieuwe Alphacursus in de pastorie van de Sint Jozefparochie, Kerkstraat 95A. De cursus is oecumenisch en verbindend, samen vormgegeven door mensen met Katholieke en Protestantse achtergrond. 

De cursus wordt vaak als een reis omschreven: je begint eraan, vaak zonder precies te weten wat je te wachten staat en niet zelden ook met een bepaalde terughoudendheid of schroom. Gaandeweg ontdek je van alles: over jezelf, over God, over je medereizigers. Je vindt antwoorden op levensvragen, maar er blijven ook vragen onbeantwoord. Je ontdekt hoe je in je geloof staat, hoe je relatie is met God. En zoals tijdens elke reis neem je dingen mee, stop je ze in je rugzak en ga je daarmee verder. En zo merk je tijdens deze reis dat je groeit. 

Samen eten

Elke avond beginnen we met een gezamenlijke avondmaaltijd. Daarna begint het thematische gedeelte. Het thema van de avond wordt kort ingeleid en daarna gaan we in kleine groepen hierover verder in gesprek. Het gaat om geloven, bidden en Bijbel lezen, om Jezus, Zijn dood en opstanding, om de Heilige Geest, om genezing, om kerk zijn, en nog veel meer.

Doe je mee?

Meld je dan aan bij Henk van der Linden of Judith Ooms. Aanmelden kan ook via alpha-cursus.nl. Geef bij ‘Vind een Alpha bij jou in de buurt’ Oisterwijk in, en verstuur het contactformulier. Op deze site vind je ook meer informatie over de cursus.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma