Leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’

Aan het begin van het nieuwe jaar start op 4 maandagavonden de leeskring ‘Vrouwen in de Bijbel’. De leeskring gaat over Bijbelse vrouwen die een bron van inspiratie kunnen zijn in de eco-theologie: de theologie die zich bezighoudt met zorg voor de schepping en al wat daarin leeft.

De leeskring wordt gehouden op de maandagavonden 6, 13, en 27 januari en 3 februari, steeds van 19.45 tot 21.30 uur in De Voorhof. Ds. Winanda de Vroe leidt de avonden. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Eva – moeder van alle levenden of bron van zonde?

Wat ging er mis tussen God, mensen en de aarde? Vaak is naar Eva gewezen als schuldige. Doordat zij Adam van de appel heeft laten eten, is de zonde in de wereld gekomen. Maar kunnen we de scheppingsverhalen ook op een andere manier lezen?

Van appel tot vijgenblad – de ontdekking van de seksualiteit

Toen Adam en Eva van de appel hadden gegeten, ontdekten zij elkaars naaktheid en schaamden zij zich ervoor. In onze tijd zijn de normen veranderd: je hoeft je voor je naaktheid niet te schamen. Maar misschien heeft Genesis 3 nog wel een diepere waarheid?

De Samaritaanse vrouw – dom vrouwtje of wijze getuige?

Jezus praat met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zowel de vrouw als Jezus spreken over water in meer dan één betekenis. Jezus erkent dat water een levensnoodzaak is, maar verwijst ook naar de oorsprong en diepere betekenis van water.

Maria – krachtig meisje of moeder Gods?

We bestuderen onder meer de visie van de Braziliaanse theologe Ivone Gebara. In Zuid-Amerika zie je vaak intrieste beelden van Maria, de moeder van Jezus. Toch vormen ze een bron van troost voor veel vrouwen. Wat heeft Maria ons te zeggen?

Meedoen?

Geef u dan snel op via vormingentoerusting@pkn-oisterwijk.nl.

Schrijf mee voor Amnesty op 10 december

Op dinsdag 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens. Daar willen we als kerk graag bij stil staan.

Amnesty International vraagt op deze dag aan mensen in de hele wereld om brieven te schrijven voor hen die onderdrukt worden of onterecht gevangen zijn gezet.

Dit jaar is er extra aandacht voor jongeren

Steeds vaker staan jonge mensen op om onrecht aan te pakken. Door hun jonge leeftijd zijn zij extra kwetsbaar wanneer de overheid tegen hen optreedt. Jongeren zijn ook een makkelijke prooi als autoriteiten een zaak snel willen ‘afhandelen’.

Een massale, wereldwijde schrijfactie werkt

Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.

Schrijf daarom mee!

Op dinsdag 10 december 2019 tussen 12.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom in de huiskamer van de Voorhof. Fijn als je mee komt schrijven!

Meer informatie: amnesty.nl/write-for-rights

Herinnering: Gemeenteavond 28 november

U las het al eerder: op 28 november zijn alle gemeenteleden van harte welkom op de gemeenteavond. Er staan die avond twee onderwerpen op de agenda: het beleidsplan van onze kerk én het advies van de Vermogensadviescommissie.

Beleidsplan

Ons beleidsplan loopt dit jaar af. Dat betekent dat we erover moeten nadenken of er nog de juiste dingen in staan. Misschien willen we als gemeente andere accenten leggen? Of het over een heel andere boeg gooien? Of zijn we nog tevreden met wat er in het plan staat? Kortom: hoe willen we als gemeente de komende jaren verder?

Vermogensadviescommissie

Het afgelopen jaar heeft de Vermogensadviescommissie zich gebogen over de vraag hoe onze kerk met haar vermogen om moet gaan. Spaarrekeningen leveren niets meer op. Zijn er alternatieven? En welke dan? De Vermogensadviescommissie heeft daarover een advies uitgebracht. Dat gaan we met elkaar bespreken.

Plannen inzien?

Wilt u het huidige beleidsplan en/of het advies van de Vermogensadviescommissie vooraf lezen? Stuur dan een mailtje naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. Dan krijgt u de plannen in uw mailbox.

Leren over geloof

Op vier zondagen organiseert onze predikant een basiscatechese voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Ze maken dan kennis met de Bijbel en met wat er in de kerk gebeurt.

De methode die wordt gebruikt heet Basics. Basics behandelt hoofdthema’s uit het Christelijk geloof op een manier die kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school aanspreekt.

Leergierig
Kinderen in de leeftijdsgroep van 10-14 jaar zijn meestal erg leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. Basics sluit aan bij die natuurlijke ontwikkeling.

Wanneer?
Op de zondagen 17 november, 5 januari, 29 maart en 7 juni. We beginnen dan om 10.15 uur in de kerk en gaan tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst naar onze eigen ruimte.

Aanmelden of eerst nog vragen?
Neem contact op met ds. Winanda de Vroe: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl.

Lezing ‘Brabants Bodem’

Op donderdag 7 november houdt Jan Baan om 20.00 uur een lezing over ‘Brabants Bodem’ in De Voorhof. Jan Baan is directeur van Brabants Landschap en initiator van een project van Brabants Bodem in het Van Gogh Nationaal Park in Midden Brabant.

Wereldwijd vindt er een verarming van de bodem plaats die verregaande gevolgen heeft voor de rijkdom van de natuur en op termijn voor de voedselproductie. Er is een rechtstreeks verband met de klimaatcrisis waarin we dreigen terecht te komen.

Voedselproductie

Eén van de oorzaken is de kwantitatief gerichte voedselproductie om tegen lage prijzen te leveren aan een door de grote supermarktketens beheerste markt.

Beter perspectief

In Brabant is er een initiatief genaamd ‘Brabants Bodem’. Dat richt zich op een beter perspectief voor het grondgebonden agrarisch midden- en kleinbedrijf. Uitgangspunten voor dit initiatief zijn:

  • herstel van de bodemrijkdom
  • een eerlijke prijs voor boer en tuinder
  • grondgebonden landbouw
  • een ecologisch rijk en aantrekkelijk landschap
  • goede omgang met de dieren
  • herstel van de relatie tussen producent en consument in de regio.

Komt u ook luisteren?

Meld u zich dan aan via e-mail: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk.nl. De toegang is gratis.

Foto: R. Khalil/Pexels

Kerstmiddag voor ouderen

Op donderdagmiddag 19 december wordt de kerstmiddag voor alle senioren gehouden in de Voorhof en in de kerk.

De werkgroep is samen met onze predikant ds. Winanda de Vroe en kerkelijk werker Lianne van der Wel begonnen met de voorbereidingen.

Programma

De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn. Daarna volgt de kerstviering in de kerk. We sluiten af met een gezamenlijke kerstmaaltijd in de Voorhof.

Uitnodiging

Gemeenteleden vanaf 70 jaar krijgen begin december een persoonlijke uitnodiging via hun contactpersoon.

Noteert u de datum vast in uw agenda?

Oogstdienst: doe mee!

Elk jaar, nadat de aardappelen en de mais zijn binnen gehaald , de appels en peren geplukt en de groenten geoogst, wordt de oogstdienst gehouden. Deze kerkdienst staat in het teken van dankbaarheid voor alles wat de aarde het afgelopen jaar heeft voortgebracht.

Dit jaar is de oogstdienst op zondag 10 november

Inmiddels is het een traditie in onze gemeente om de gaven van het land na afloop van de kerkdienst te verkopen en de opbrengst te delen met hen die het niet zo goed hebben als wij hier in Nederland. De opbrengst is voor ons gezamenlijke project in Moldavië.

Ieder jaar hebben wij gulle gevers die de oogst van hun moestuin, hun lekkere baksels of andere ‘oogst’ met ons delen. Dit jaar willen wij de oogst wat uitbreiden. We merken dat smakelijke hapjes (zoet of hartig), cake, taart, soepen en ander kant-en-klaar lekkers goed verkopen. Daarom willen we u en jullie vragen om zo veel mogelijk te gaan bakken of kokkerellen!

Wat hebben we zoal nodig?

Oliebollen, cakes en cupcakes, hartige taarten, zoete taarten, soepen, loempia’s, worstenbroodjes, appelflappen en dergelijke.

Ook willen we andere diensten aanbieden. Denk daarbij aan: nagels lakken, kalligraferen, spelletjes waarbij je een prijs kunt winnen, cupcakes versieren en dergelijke.

Op de tafel in de hal van de kerk komt een intekenlijst te liggen. Daarop kunt u aangeven wat u wilt maken en/of doen. Ook kunt u dit per mail doorgeven aan Sandra van Triet: svtriet@gmail.com. Zet in de onderwerpregel: ‘Oogstdienst’.

U doet toch ook mee? We rekenen op u!

De kinderen en leiding van de kindernevendienst en ds. Winanda de Vroe

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. Dan stellen wij onze kerk open voor iedereen in Oisterwijk die een geliefde heeft verloren.

Tussen 17.00 en 18.30 uur kan iedereen die dat wil in onze kerk een kaarsje aansteken en stilstaan bij degene die wordt gemist.

Kerk voor iedereen

Op deze manier laten we zien dat we een kerk willen zijn voor iedereen. Vertel dus aan uw buren, vrienden en bekenden dat ze op 2 november onze kerk (helemaal vrijblijvend) kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken.

Samen pannenkoeken eten

Voor het ZWO project in Moldavië, BETHANIA, dat wij met Hilvarenbeek en Oisterwijk op ons hebben genomen, willen wij u graag uitnodigen om op zaterdag 16 november met elkaar pannenkoeken te komen eten in de Opstandingskerk, tussen 12.00 – 15.00 uur.

Pannenkoeken eten, lekker en gezellig, maar wel met het doel om anderen een steuntje in de rug te geven. Wij willen een euro voor een pannenkoek vragen en het zijn, dat mag helder zijn, heel bijzondere pannenkoeken. En ook nog inclusief koffie, thee of limonade. Iedereen is welkom, alle grootouders met hun kleinkinderen, de buurvrouw en de buurman, breng ze maar eens mee! Een mooie gelegenheid om uit te dragen hoe wij kerk willen zijn, vooral een diaconale kerk, voor iedereen. Wij willen graag veel pannenkoeken bakken!!! U kunt zich aanmelden bij Marieke Traksel of via barttraksel@gmail.com.

Namens ZWO, Nikki Idema, Hans Bonis. Graag tot 16 november.

28 november: Gemeenteavond

Op 28 november zijn alle gemeenteleden van harte welkom op de gemeenteavond. Er staan die avond twee onderwerpen op de agenda: het beleidsplan van onze kerk én het advies van de Vermogensadviescommissie.

Beleidsplan

Ons beleidsplan loopt dit jaar af. Dat betekent dat we erover moeten nadenken of er nog de juiste dingen in staan. Misschien willen we als gemeente andere accenten leggen? Of het over een heel andere boeg gooien? Of zijn we nog tevreden met wat er in het plan staat? Kortom: hoe willen we als gemeente de komende jaren verder?

Vermogensadviescommissie

Het afgelopen jaar heeft de Vermogensadviescommissie zich gebogen over de vraag hoe onze kerk met haar vermogen om moet gaan. Spaarrekeningen leveren niets meer op. Zijn er alternatieven? En welke dan? De Vermogensadviescommissie heeft daarover een advies uitgebracht. Dat gaan we met elkaar bespreken.

Plannen inzien?

Wilt u het huidige beleidsplan en/of het advies van de Vermogensadviescommissie vooraf lezen? Stuur dan een mailtje naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. Dan krijgt u de plannen in uw mailbox.

Zet in uw agenda

Donderdag 28 november om 19.30 uur in De Voorhof.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers