Terugblik op de Paasweek

Voor het tweede jaar konden we de Paasweek niet in de kerk vieren. Gelukkig waren de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag én Paaszondag Online mee te vieren. Zo waren we als gemeente op afstand, maar toch samen.

Op Witte Donderdag vierden we het Avondmaal. Op Goede Vrijdag stonden we stil bij de Kruisweg en was er prachtige muziek van Bach, gespeeld door violiste Jessica Lukken. Op Paaszondag was er een online Paasontbijt. Daarna begon de Paasviering met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars en zong een online koor ‘Christus Onze Heer Verrees’. 

We hopen dat we de volgende kerkelijke hoogtijdagen: Hemelvaart en Pinksteren op de één of andere manier wel gezamenlijk kunnen vieren. Houd moed, heb lief!


Goede Vrijdag


Paasontbijt


De nieuwe Paaskaars

Beluister het Paaslied

Collecte op de 7e zondag van de 40-dagentijd: Ik ben er voor jou

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen te eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou! De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Zuid-Afrika
Deze 7e zondag, 4 april, collecteren we voor Zuid-Afrika – een toekomst voor kansarme kinderen (werelddiaconaat). Veel jongeren in Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkeloos. Wat is het dan mooi dat er mensen zijn die zeggen: Ik ben er voor jou!

Help mee
Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Maak uw gift over via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. KIA werelddiaconaat.


Gedicht

Ik geloof

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
Om iets moois, iets goeds
Van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
Iets moois van deze aarde te maken,
Speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik ook met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef, en dan
is het leven waard geleefd te worden.

Amen

(uit: Woorden van geloof, hoop en liefde)

Wij wensen u fijne Paasdagen!

De diaconie

Een mooie opbrengst voor Bethania

De wijn- en honingverkoop is achter de rug. Op 26 maart bracht de eigenaar van Promoldavië een groot aantal dozen langs bij Jantsje Bakkeren. We hebben maar liefst 239 flessen wijn en 33 potten honing bij hem besteld. ’s Middags kwamen de gemeenteleden hun bestelling ophalen.

Onze verkoop levert een gezamenlijk bedrag van 707,93 euro voor Bethania op. Dit is een mooi resultaat. Allen hartelijk dank voor uw steun! Wij hebben veel plezier gehad in het samen organiseren van deze verkoop.

Namens het ZWO en de diaconie,

Hans Bonis, Nikki Idema (Tilburg), Digna Cusell (Hilvarenbeek) Jantsje Bakkeren, Hans Zaaijer en Marieke Traksel (Oisterwijk)

Palmpasen: een terugblik

Hoewel het bijna Pasen is, blikken we nog even terug op Palmpasen. Omdat de kinderen van de kinderkerk op Palmzondag geen palmpasenstokken konden maken, hebben ze dat op zaterdag thuis gedaan. Daarna hebben ze samen mét de stokken een feestelijk rondje door de kerk gelopen. Het filmpje daarvan kon je op Palmzondag zien in de online viering. Heb je de online viering gemist of wil je het filmpje nóg een keer zien? Dat kan!

Aad van Cappellen overleden

Op 30 maart is overleden Aad van Cappellen, echtgenoot van Annette van Cappellen, in de leeftijd van 66 jaar.

De dankdienst voor het leven van Aad vindt plaats op zaterdag 3 april om 11.00 uur. U kunt deze dienst volgen via het YouTube kanaal van PKN De Brug in Sprang-Capelle.

In onze gedachten en gebeden zijn we bij Annette en de kinderen en kleinkinderen van Annette en Aad.

De familie vindt het fijn als u een mooie herinnering of condoleance achterlaat op www.memori.nl/aad-van-cappellen.

Niet een blad maar een boom is gevallen,
geveld door een felle storm.
Nu door liefde en wind gedragen,
is hij op weg gegaan.

 

Online Paasontbijt

Geen Pasen zonder Paasontbijt. Daarom organiseert de Jeugdraad op Paaszondag 4 april een Paasontbijt Thuis. Via Zoom gaan we samen ontbijten en met elkaar bijpraten. Hoe werkt het?

  • Meld je aan via meldaanpkno@ziggo.nl. Doe dan uiterlijk woensdagmiddag 31 maart om 18.00 uur.
  • Op zaterdag 3 april haal je tussen 11.00 en 13.00 uur je Paasontbijt op in de kerk.
  • In het ontbijttasje zit een briefje met de gegevens om zondag in te kunnen loggen in Zoom.
  • Op zondagochtend zet je thuis het ontbijt klaar en logt tussen 8.30 en 9.00 uur in.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten en voor ons gezamenlijke Kerk in Actie-project in Moldavië.

We kijken uit naar een gezellig ontbijt!

Vieringen in de de stille week

Het is haast niet voor te stellen dat we nu, net als een jaar geleden, niet samen de stille week en Pasen kunnen vieren. Toch zorgen we er als gemeente voor dat we ons wel samen voelen. Alle vieringen van de komende week kun je namelijk online meemaken. 

Witte Donderdag 1 april om 19.30 uur
We vieren het Heilig Avondmaal. Bij het delen van brood en wijn staan we stil bij wat plaatsvond op Witte Donderdag. De herinnering aan de tafelgemeenschap van de eerste christenen wordt levend gehouden. We volgen de traditie van Jezus en zijn leerlingen die deze maaltijd hielden aan de vooravond van Pasen.

> Wil je een avondmaalpakketje thuisbezorgd krijgen, stuur dan snel een mail naar meldaanpkno@ziggo.nl.

Goede Vrijdag 2 april om 19.30 uur
Viering met staties van De Kruisweg van Boven-Leeuwen (1939), gemaakt door Albert Servaes. Tijdens de viering leggen we met elkaar de Kruisweg af. Biddend, zingend, luisterend en kijkend staan we stil bij het lijden van Christus door symbolisch de weg -de ‘kruisweg’- af te leggen die Hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstafrelen, de zogenoemde staties.

Stille Zaterdag 3 april om 19.30 uur
Paaswake -Van Donker naar Licht. We staan stil bij de doop om niet te vergeten wie wij zijn. Om te horen dat wij mensen zijn, geroepen uit de duisternis in het licht . Dit is de nacht waarin wij gedenken dat wijzelf ook door de doop van de dood zijn bevrijd en opgewekt tot een nieuw leven.

Paaszondag 4 april om 10.15 uur
Pasen: De Paaskaars, het licht van Pasen wordt binnengedragen. We vieren de opstanding van Christus: het is feest in de kerk – een nieuw begin.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

Met elkaar maken we er een Goede Week van!

Collecte op de 6e zondag van de 40-dagentijd: De doden begraven

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen te eten en de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van goede vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door de duisternis heen is het weer licht geworden.

Collecte voor Moldavië
Dit is ook wat er momenteel speelt in Moldavië. De mensen daar gaan door een diepe duisternis en hopen op een beetje licht in de toekomst. Deze 6e zondag, 28 maart, Palmpasen, collecteren we daarom voor ons eigen Kerk in Actie-project in Moldavië.

Zorgsysteem ingestort
In Moldavië heeft de coronacrisis veel consequenties voor de economie. Het was al het armste land in Europa en de economische impact van corona is groot. Het zorgsysteem is ingestort. Coronapatienten krijgen zorg, maar dit is onvoldoende en verdere zorg is niet mogelijk. De volgende recente berichten van Bethania dateren van februari. Na een landelijke lockdown is het dagcentrum weer beperkt open:

Toenemende eenzaamheid
“De eenzaamheid en armoede is onder ouderen flink toegenomen, omdat hun kinderen in het buitenland zijn om te werken. Er kunnen nu per dag 2 ouderen op bezoek komen in het dagcentrum van Bethania. Ze kunnen daar douchen of hun was doen. Ze worden geknipt en er is aandacht. Er wordt dan koffie gedronken met een maatschappelijk werkster. Bethania zorgt bovendien dat er bij ouderen maaltijden thuisbezorgd wordt.”

Huiselijk geweld
“Kinderen mogen nu weer naar school en naar het dagcentrum voor begeleiding en/of een warme maaltijd. De thuissituatie is vaak onveilig, door toename van huiselijk geweld. Er wordt dan ook door ouders meer gedronken. Ook worden kinderen alleen thuisgelaten. Bethania houdt contact met de kinderen en geeft de ouders opvoedingsondersteuning en probeert hun stress van armoede wat te verlichten.”

Maak je gift over
Je begrijpt dat onze steun hard nodig blijft. Je kunt je gift overmaken via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. Moldavië. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De diaconie/ZWO: Jantsje Bakkeren, Hans Zaaijer en Marieke Traksel

PS: Er zijn plannen om in mei/juni een wandel- fietstocht te organiseren. Je hoort hier in komende nieuwsbrieven meer over.

De informatiegids 2021-2022 is klaar

De informatiegids waar alle gegevens van onze kerk in staan, is op een haar na klaar. We geven deze gids niet meer uit op papier, maar alleen digitaal. 

Alle vrijwilligers van de gemeente die in de informatiegids staan, ontvangen de gids binnenkort per mail. Ben je geen vrijwilliger maar wel lid van onze gemeente? Dan kun je de digitale gids uiteraard ook ontvangen door een mail te sturen naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. Omdat de gids persoonlijke gegevens bevat, plaatsen we hem niet op de website. 

Geen computer?
Voor gemeenteleden die geen computer hebben, drukken we een aantal exemplaren van de informatiegids af. Ken je iemand die geen computer heeft en die de gids graag wil hebben? Geef dat dan ook door aan de scriba. Doe dat uiterlijk 9 april, zodat we weten hoeveel gidsen we moeten afdrukken.

Collecte op de 5e zondag van de 40-dagentijd: hongerigen te eten geven

Zóveel mensen wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Deze 5e zondag, 21 maart, collecteren we voor de voedselbank in Tilburg.

Op dit moment leven meer dan 1 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. Helaas is dat nu niet de realiteit.

Coronacrisis
Mede ook door de coronacrisis melden zich steeds meer mensen die hulp nodig hebben en is er steeds minder ‘overschot’ in de supermarkten door de uitverkoop van producten die tegen de houdbaarheidsdatum zijn. In Tilburg is er zelfs een moment gekomen dat de Voedselbank voedsel moest bijkopen.

Steun de Voedselbank
Helpt u ook mee om de Voedselbank te steunen? Maak uw gift over via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. voedselbank. Hartelijk dank!

De diaconie

Gedicht: een lied van Herman Verbeek

Als je brood deelt deel je macht.
Als je macht deelt neem je deel.

Als je brood deelt deel je hart.
Als je hart deelt komt er hoop

Als je brood deelt deel je lijf.
Als je lijf deelt word je een.

Als je brood deelt deel je pijn.
Als je pijn deelt is er trouw.

Als je brood deelt word je klein.
Als je klein wordt word je sterk.

Als je brood deelt wordt het licht.
Als het licht wordt komt het goed.

Als je brood deelt word je brood.
Als je brood wordt word je mens.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren