Nieuwe gezichten in de kerkenraad

Afgelopen zondag was het een feestelijke dienst in een ouderwets goed gevulde kerk. We mochten twee nieuwe ouderlingen verwelkomen én een medewerker Pastoraat. En Ivon Withaar werd ontheven van haar taak als ouderling.

De nieuwe ouderling Pastoraat is Mieke Santegoets. Zij wordt daarbij ondersteund door Agien de Rooij, die de rol van medewerker Pastoraat op zich neemt. Agien maakt dus geen deel uit van de kerkenraad, maar vervult wel een belangrijke rol in het pastoraat. Ook Herma Apperloo werd bevestigd als ouderling. In het komende jaar neemt zij langzaam maar zeker de taken van  scriba Marjan van Wijngaarden over. 

Brood

De kinderen van de Kinderkerk hadden voor de vier hoofdpersonen van de dienst een lekker broodmandje gemaakt, als teken dat zij ook brood voor anderen zijn.

  

Diaconie ondersteunt Syrisch gezin in Udenhout

De Protestantse Gemeente Franeker nam onlangs contact op met onze gemeente. Zij ondersteunden sinds eind oktober drie Syrische gezinnen. Eén van die gezinnen is onlangs naar Udenhout verhuisd. De kerkenraad van PKN Franeker vroeg ons hen te helpen bij de verdere opvang en begeleiding van dit gezin. Vluchtelingenwerk zorgt voor de financiële aangelegenheden. 

Het gezin bestaat uit Vader Asaad Ali en zijn echtgenote Harkyja. Ze hebben zes kinderen: drie jongens en drie meisjes, in leeftijd variërend van 7 maanden tot bijna 18 jaar. Het zijn Koerdische moslims, een groep die door de Syrische regering wordt vervolgd. Het is een hartelijk en sociaal en positief gezin. 

Hartverwarmend

Op de dag van hun verhuizing is de diaconie meteen met hen naar hun nieuwe buren gegaan. Het was hartverwarmend hoe zij direct van harte welkom werden geheten in de straat. De diaconie heeft voor de andere huizen in de straat een flyer gemaakt en die overal in de bus gedaan. Daarop zijn al snel meerdere kaartjes gekomen, ook met alleen maar vriendelijke woorden van welkom.

Op de koffie

De diaconie heeft de familie uitgenodigd voor de koffie na de kerkdienst op zondag. Zij hebben gezegd dat zeker te gaan doen als ze wat meer zijn gewend aan hun nieuwe omgeving. In de komende Samen op Weg lees je een uitgebreider verslag over de familie Ali.

Hulp gezocht voor het Beamteam

Bij de bijzondere erediensten wordt er vaak gewerkt met beelden of muziekclips die via de tv worden getoond. De uitdrukking dat een beeld meer kan zeggen dan duizend woorden vinden we ook terug in de Bijbel. Onder andere in het boek Jeremia als het gaat over een verborgen riem (13:1-11) of een gebroken kruik (19: 1-13). Maar ook in het Nieuwe Testament als Jezus de lelies en de vogels aanwijst (Matteüs 6: 24-34) of in de aarde en het zand schrijft (Johannes 8: 1-11).

Op dit moment is er nog geen Beamteam en daarom gaan we dit opstarten. Er gaat niet gewerkt worden met een vast weekrooster, maar per keer bezien we wie er ondersteuning kan bieden.

Meld je aan!

Lijkt het je leuk om een presentatie te maken of tijdens de dienst de powerpoint te bedienen of beide, neem dan contact op met Dorien via jeugdouderling@pkn-oisterwijk.nl. Het is wel belangrijk dat je beschikt over een computer of laptop om de presentatie te maken en/of tijdens de dienst te gebruiken.

Ook voor jongeren

Ook jongeren en kinderen mogen zich aanmelden of via de ouder worden aangedragen. Wij zorgen dan dat uw kind wordt gevraagd door en wordt gekoppeld aan een volwassene, waar mogelijk.

 

Paasmiddag voor senioren

Op 11 april organiseren we weer een Paasmiddag voor senioren. De bijeenkomst bestaat uit bezinning in de kerk en gezellig samenzijn in de grote zaal van de Voorhof. Komt u ook? Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 14.30 uur ontvangst in de Voorhof met koffie/thee en iets lekkers. Om 15.15 uur is er een viering in de kerkzaal. En rond 16.00 uur is er een
gezellig samenzijn in de Voorhof onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden

Wilt u er bij zijn, geef u dan uiterlijk 1 april op bij Jeanne Rodenburg via jeannerodenburg@yahoo.com. Als het programma voor u te druk is, is het ook mogelijk om bij een of twee onderdelen van de middag aan te sluiten. Laat dan even weten welke van de drie.

>Lees de uitgebreide informatie over de Paasmiddag

Collecte 19 maart voor jongerencentrum in Beiroet

Komende zondag is het de eerste keer dat we collecteren voor ons SaGe-Kerk in Actieproject Manara in Beiroet, Libanon. Onze gemeente steunt jongerencentrum Manara, samen met de gemeentes Hilvarenbeek, Tilburg en Vught.

Manara ligt in een overbevolkte en arme wijk in Beiroet waar veel problemen zijn, zoals geweld, werkloosheid en verslaving. Kwetsbare jongeren (Libanese jongeren en Syrische vluchtelingen) krijgen hier psychosociale hulp en huiswerkbegeleiding. Ze krijgen hulp bij het verwerken van trauma’s. Ook kunnen ze er een vakopleiding volgen. Zo krijgen ze mogelijkheden om weer positief naar de toekomst te kijken.

Wij hopen dat u het werk van Manara wilt steunen. Komende zondag lichten we het project in de dienst verder toe.

Jantsje Bakkeren, Jan Marcelis, Hans Zaaijer en Marieke Traksel

Lees meer over het project

Verslag van pioniersplek Tilburg

Onze gemeente steunt de pioniersplek Vita Tilburg. Vita Tilburg is een gemeenschap van Nederlandse en Internationale studenten en young professionals. Zij kunnen er terecht om het leven te vieren en te overdenken. De pioniersplek maakt gebruik van het klooster van de Kapucijners in Tilburg. Pioniers Jan en Anneriet Boonen doen regelmatig verslag van hun werk.

Het begin van het nieuwe semester stond voor ons in het teken van het verdiepen van relaties met studenten en het maken van nieuwe plannen voor activiteiten bij Vita en samenwerkingen met studentenverenigingen. 

Studentenverenigingen

We hebben inmiddels een aardig aanbod ontwikkeld van trainingen op het gebied van welzijn en zingeving. Studentenverenigingen kunnen ons sinds kort ook uitnodigen om een verenigingsavond in te vullen. Ook hebben we weer wat ideetjes die we graag een keer willen uitproberen met studenten.

Miniretraite

In april bieden we een miniretraite aan in het klooster. We hopen dan studenten op weg te helpen om aandacht te geven aan wat in de drukte van alledag onder de oppervlakte blijft, zoals emoties of aandacht voor je lijf. We werken aan een programma met ruimte voor stilte, creativiteit en een luisteroefening.

Toekomst klooster

In het Brabants Dagblad heb je misschien al gelezen dat de Kapucijnen nadenken over de toekomst van het klooster. Vast staat dat het pand een sociaalmaatschappelijke en religieuze functie moet houden. Wij zijn ook nog steeds met hen in gesprek over of Vita daar een plek in kan (blijven) hebben. We hopen in de loop van het voorjaar meer duidelijkheid te krijgen. Graag uw gebed hiervoor!

Hemelvaart

Op donderdag 18 mei leveren wij als Vita-team een bijdrage aan de gezamenlijke Hemelvaartsdienst in Hilvarenbeek. Zien we je daar?

Meer informatie vind je op www.vitatilburg.nl.

Anneriet Boonen

Kerk op Schoot over de schepping

Zondag 19 maart om 12.00 uur is er weer Kerk op Schoot. Het thema is: de Schepping. Ouder(-s) en grootouder(-s) met kinderen van 0-6 jaar (ouder mag ook!) zijn van harte welkom om samen het scheppingsverhaal te beleven.

Wat is Kerk op Schoot?

Kerk op Schoot is een sprankelende, belevingsgerichte viering voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Iedere keer staat er een Bijbelverhaal centraal. Tijdens Kerk op Schoot beleven baby’s, peuters, kleuters én hun (groot-)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen.

Ontmoeten

We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders/verzorgers elkaar op een informele manier ontmoeten. We sluiten af met koffie, thee, limonade, wat lekkers en een broodje.

Waar?

In de kerkzaal van onze kerk, Kerkstraat 64 in Oisterwijk.

Wandel 10 maart mee in Tilburg en zie sporen van een koloniaal verleden

Vrijdag 10 maart organiseert Lianne van der Wel een wandeling door Tilburg. Een gids leidt ons rond langs sporen van een koloniaal verleden in de stad. We starten om 13.30 uur bij de LocHal. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Aanleiding is een bijeenkomst van Thema in de Tent, waarin Joop Vlottes vertelde over Keti-Koti, de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

Dat ook Brabant een koloniale geschiedenis heeft, staat nog niet zo lang op het collectieve netvlies. Toch hebben veel Brabanders een directe relatie met dit thema. Bijvoorbeeld omdat familieleden uit voormalige koloniën afkomstig zijn. Of alleen maar omdat je in een straat woont die genoemd is naar een voormalig koloniaal gebiedsdeel of naar een ‘zeeheld’.

Kasteel van Tilburg

Eén van de VOC-schepen heette ‘Kasteel van Tilburg’. En wist je dat er in de 18e eeuw al zwarte Brabanders in onze streken rondliepen? Belangrijke 19e- en 20e-eeuwse koloniale connecties zijn de katoenverwerkingsindustrie, de religieuze congregaties en de handel in koffie en specerijen. In de wandeling ‘Sporen koloniaal verleden’ worden bovenstaande thema’s besproken aan de hand van de gebouwde omgeving en gemeentelijke monumenten. 

Aanmelden

Wandel je mee? meld je dan aan bij Lianne van der Wel via pastorliannevanderwel@ziggo.nl.

Vrijwillige bijdrage

De gids hoeft niet betaald te worden, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de werkzaamheden van stichting Comité 30 juni 1 juli Tilburg. 

Versterking voor de kerkenraad

Goed nieuws van de kerkenraad. We zijn blij dat we gemeenteleden hebben gevonden die een rol in de kerkenraad op zich willen nemen. Zij worden in de kerkdienst van 19 maart bevestigd.

Op die zondag nemen we ook afscheid van Ivon Withaar. Zij was jarenlang onze ouderling Pastoraat. Die taak wordt overgenomen door Mieke Santegoets. Zij wordt daarbij ondersteund door Agien de Rooij, die de rol van medewerker Pastoraat op zich neemt. Agien maakt dus geen deel uit van de kerkenraad, maar vervult wel een belangrijke rol in het pastoraat.

Op 19 maart wordt ook Herma Apperloo bevestigd als ouderling. Zij is de komende tijd onze ‘vliegende kiep’. In het komende jaar neemt zij langzaam maar zeker de taken van  scriba Marjan van Wijngaarden over, wiens derde termijn er begin volgend jaar op zit. 

Heb je toch bezwaren tegen deze bevestiging? Die kun je binnen een week schriftelijk en ondertekend indienen bij de voorzitter van de kerkenraad, Jan Baan, via jbaancoumou@home.nl.

 

 

De collectezakjes zijn terug!

De kerkenraad heeft in de vergadering van 28 februari besloten om het collecteren tijdens de dienst via de collectezakken weer nieuw leven in te blazen. De kinderen van onze kerk vinden het namelijk heel leuk om te doen. Op deze manier worden ze weer meer actief betrokken bij de dienst. Bovendien is corona ook geen factor meer waar we heel erg rekening mee hoeven te houden. 

Dat betekent dat we vanaf zondag 5 maart weer ‘ouderwets’ gaan collecteren. Was je net gewend aan het geven via een QR-code? Dat kan natuurlijk ook nog steeds!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Als Diaken heb je een belangrijke rol binnen de gemeente. Zeker in een tijd waarin onrecht, geweld en armoede hoogtij vieren. Zelf ben ik als Diaken meer een doener en vind het fijn als ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor iemand die het nodig heeft. Omzien naar elkaar is daarbij een basisvoorwaarde. Niet alleen binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten, landelijk én wereldwijd.

Jantsje Bakkeren