Eindejaarscollecte voor hal kerk

dinsdag 26 december 2023

Ieder jaar in december vindt de eindejaarscollecte plaats. Deze collecte is traditioneel bestemd voor het plaatselijk werk in onze gemeente. Tijdens de laatste diensten van het jaar is er een collecte tijdens de kerkdienst. Verder krijgen alle gemeentenleden een mail met een verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Dit jaar heeft de kerkenraad op verzoek van de kerkrentmeesters besloten de opbrengst van de eindejaarscollecte te bestemmen voor een opknapbeurt en voor de inrichting van de hal van de kerk en De Voorhof. 

Wat gaat er gebeuren?

Er is onlangs in de hal/entree al nieuw isolatieglas in aangepaste kozijnen geplaatst, in het kader van verduurzaming. De wanden, deuren en plafonds worden geschilderd. Het aluminium deurbeslag wordt vervangen door koperbeslag, zodat er weer eenheid is met de deuren naar de kerk en de stilteruimte. Verder gaat de interieurcommissie nadenken over een nieuwe tafel die past bij de nieuwe stoelen.

Deze opknapbeurt brengt kosten met zich mee die niet begroot zijn. Daarom vragen we je voor deze eindejaarscollecte een gulle gift te doen. Hetzij in de collectezak, hetzij via de bank.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Kos

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Een van de belangrijkste dagen uit je leven, naast dat je voor de wet natuurlijk in het gemeentehuis trouwt, de huwelijksinzegening in de kerk. Ik ben opgevoed in een hervormd gezin en ben grootgebracht met het geloof. Onze kinderen zijn beide in deze kerk gedoopt. Een hele fijne dienst die van het begin tot het eind door iedereen goed ontvangen is. Heel begrijpend en passend bij ons gezin en onze geloofssituatie.

Marit Mannaerts