Diaconie centraal op gemeenteavond 5 maart

maandag 19 februari 2024

De Kerkenraad organiseert op dinsdag 5 maart om 20.00 uur een gemeenteavond. Tijdens de avond komen er drie onderwerpen aan de orde: een nieuw speerpunt voor de diaconie, de renovatie van de diaconiehuisjes en het onderzoek naar het samengaan met de Protestantse gemeente van Hilvarenbeek.

De meeste tijd wordt besteed aan het eerste thema. Diakenen Jantsje Bakkeren en Jan Marcelis gaan met je in gesprek over een te kiezen speerpunt voor de diaconie. Voor dit gesprek is ook Nic Rijnbende uitgenodigd. Hij is consulent van de PKN en zal ons helpen met het kiezen van een of meer nieuwe speerpunten voor de diaconie. Daarbij wordt iedereen uitgedaagd om actief mee te doen. Geen kwestie van achterover leunen in je stoel dus!

Renovatie diaconiehuisjes

Het onderwerp ‘renovatie van de diaconiehuisjes’  wordt toegelicht door Marcel de Pender, lid van het College van Kerkrentmeester (CvK). Er wordt dit jaar een omvangrijke investering gedaan in de renovatie van de drie huisjes. Daarmee maken we dus de keuze voor het behoud van dit kerkelijk eigendom. Het CvK heeft nagedacht over het toekomstig gebruik van de diaconiehuisjes.

Gebruik van kerk en Voorhof

Ook is de vraag aan de orde hoe we De Voorhof blijven gebruiken en hoe we een passend nevengebruik van onze kerk kunnen blijven bevorderen. Hierover is al meerdere keren overleg geweest tussen de Kerkenraad, de werkgroep Diaconiehuisjes, stichting De Voorhof en stichting Lodewijkskerkje. De Kerkenraad wil de bevindingen uit dit overleg graag delen met de gemeente.

Samengaan met Hilvarenbeek

Het derde onderwerp is het samengaan met de Protestantse gemeente van Hilvarenbeek. Over dit onderwerp heeft al een stuk in het kerstnummer van Samen op Weg gestaan. Jan Kos, voorzitter van het Samenwerkingsorgaan, praat ons bij over het onderzoek naar alle aspecten van dit samengaan. Vervolgens is er uiteraard ruimte voor vragen en gedachtenwisseling.

Toekomst

We hopen op een nuttige en leerzame avond, waarop op we met elkaar in gesprek gaan over deze belangrijke onderwerpen voor de toekomst van onze gemeente.

Programma

Nog even het programma op een rijtje:

  • 20.00 uur: Korte opening door ds. Winanda de Vroe
  • 20.10 uur: Speerpunten voor de diaconie met Nic Rijnbende
  • 21.00 uur: Koffie-/theepauze
  • 21.15 uur: Renovatie van de diaconiehuisjes
  • 21.30 uur: Informatie over het onderzoek tot samengaan dat we op verzoek van de zustergemeente Hilvarenbeek starten.
  • 21.55 uur: Sluiting door ds. Winanda de Vroe

Namens de Kerkenraad,
Jan Baan

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Een van de belangrijkste dagen uit je leven, naast dat je voor de wet natuurlijk in het gemeentehuis trouwt, de huwelijksinzegening in de kerk. Ik ben opgevoed in een hervormd gezin en ben grootgebracht met het geloof. Onze kinderen zijn beide in deze kerk gedoopt. Een hele fijne dienst die van het begin tot het eind door iedereen goed ontvangen is. Heel begrijpend en passend bij ons gezin en onze geloofssituatie.

Marit Mannaerts