Kerkbalans

Welkom op de Kerkbalans actie pagina

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2020 zijn in volle gang. Tussen 18 januari  en 1 februari gaan onze contactpersonen weer op pad met de bekende enveloppen waarin de gemeenteleden wordt gevraagd om ook in het nieuwe jaar weer financieel bij te dragen aan het werk in onze gemeente. Er zijn er nog paar wijken vacant omdat enkele contactpersonen zijn gestopt. Wie helpt ons ??

De looplijsten worden gelukkig steeds kleiner omdat steeds meer gemeenteleden digitaal meedoen.

Zij krijgen geen bezoek aan huis, maar kunnen hun toezegging via de website van onze kerkelijke gemeente doen. Het aantal groeit, het zijn nu ruim 170 pastorale eenheden. Doet u ook mee??

Als u zich al niet eerder opgegeven heeft kunt u dat doen via kerkrentmeesters@pkn-oisterwijk.nl.

“GEEF VOOR JE KERK …….”

Het thema van de actie Kerkbalans is deze keer : ‘Geef voor je kerk’.

De inkomsten uit levend geld (vrijwillige bijdragen, collecten en andere giften) zijn voor onze gemeente van essentieel belang: het gaat maar liefst om ruim 2/3e van de hele begroting! In het vorige kerkblad SOW trof u de begroting 2020 aan.

Net als voor een gezin, is ook voor de kerk een gezonde financiële situatie belangrijk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze  gemeenteleden om een bijdrage toe te zeggen. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, zoals het pastoraat (onze predikant, de kerkelijk werker, het jeugd- en jongerenwerk, het ouderenpastoraat e.d.), de zondagse diensten, het instandhouden en verwarmen van ons kerkgebouw,  etcetera.

Omdat het tekort op de begroting ieder jaar verder oploopt door de dalende rente hopen we dat u wat meer geeft dan vorig jaar.

Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. We hopen u te mogen ontmoeten in de vieringen rond Kerstmis, in ons helder verlichte en sfeervolle kerkgebouw, misschien met familie, vrienden en bekenden. Velen vinden in deze dagen licht, troost en saamhorigheid in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de kerk zo een eigen betekenis.

Laat uw kerk in 2020 niet in de kou staan, maar geef aan uw kerk, geef aan Kerkbalans !!

Namens uw kerkrentmeesters,

Jan Kos en John Rodenburg

Klik hier om onze kerkbalans folder te openen.

Klik hier om onze kerkbalans folder 2016 te openen.

Klik hier om onze kerkbalans folder 2015 te openen.

Klik hier om onze kerkbalans folder 2014 te openen.

Wat kost een kerkdienst?

Een zondagsdienst kost ongeveer 7 euro per persoon; dit is gebaseerd op de volgende posten:

Energie en water: 2.300 euro / 52 / 2 (ongeveer de helft van de tijd dat de verwarming aan staat is voor zondagsdienst) = ~ 22 euro per week
Kosten predikant: ~ 40 euro per uur * 12 uur preekvoorbereiding = 480 euro per week
Kosten organist: 1.000 euro / 52 = 19,23 euro per week
Koffie en gebruik Voorhof: 2.400 euro / 52 = 46,15 euro per week

Totaal: 567 / 80 (mensen op een gemiddelde zondagochtend) = 7,09 euro per persoon per dienst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

In de kerk vind ik inspiratie om over essentiële zaken in het leven na te denken, zoals door welke waarden wij mensen aangestuurd worden in ons gedrag. Ik stel het op prijs om fijne mensen te ontmoeten in de kerk. In andere organisaties, zoals bedrijven, is dat wel eens heel anders. Ik zou het leuk vinden om eens te analyseren hoe we als kerk nog meer jonge mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld via andere manieren van communicatie.

Rienk Lammers