Kerkbalans

Welkom op de Kerkbalans 2017 actie pagina

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2017 zijn in volle gang. In januari gaan onze contactpersonen weer op pad met de bekende enveloppen waarin de gemeenteleden wordt gevraagd om ook in 2017 financieel bij te dragen aan het werk in onze gemeente. Helaas zijn een paar wijken vacant omdat enkele contactpersonen zijn gestopt. We kijken hoe we dit oplossen.

Voor het eerst dit jaar zullen ook een aantal gemeenteleden digitaal worden benaderd; zij krijgen geen bezoek aan huis, maar kunnen hun toezegging via de website van onze kerkelijke gemeente doen. Het is een experiment en als het slaagt gaan we volgend jaar nog meer gemeenteleden digitaal benaderen.

Het thema van de actie Kerkbalans is deze keer : ‘Mijn kerk verbindt’. Maar u kunt ook zeggen: “Mijn kerk helpt, bidt, deelt, rouwt” of juist in deze maand: ‘Mijn kerk viert!’ Vult u zelf maar in ……….

De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze gemeente van essentieel belang: het gaat maar liefst om ruim 80% van de hele begroting!

Net als voor een gezin, is ook voor de kerk een gezonde financiële situatie belangrijk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, zoals het pastoraat (onze predikant en kerkelijk werker en het bezoekwerk aan zieken en ouderen), het jeugd- en jongerenwerk, de zondagse diensten, de energiekosten van de kerk, etc.

Laat uw contactpersoon en uw kerk niet in de kou staan !

Klik hier om onze kerkbalans folder 2017 te openen.

Klik hier om onze kerkbalans folder 2016 te openen.

Klik hier om onze kerkbalans folder 2015 te openen.

Klik hier om onze kerkbalans folder 2014 te openen.

Wat kost een kerkdienst?

Een zondagsdienst kost ongeveer 7 euro per persoon; dit is gebaseerd op de volgende posten:

Energie en water: 2.300 euro / 52 / 2 (ongeveer de helft van de tijd dat de verwarming aan staat is voor zondagsdienst) = ~ 22 euro per week
Kosten predikant: ~ 40 euro per uur * 12 uur preekvoorbereiding = 480 euro per week
Kosten organist: 1.000 euro / 52 = 19,23 euro per week
Koffie en gebruik Voorhof: 2.400 euro / 52 = 46,15 euro per week

Totaal: 567 / 80 (mensen op een gemiddelde zondagochtend) = 7,09 euro per persoon per dienst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

‘De kerk, een plek waar hemel en aarde elkaar raken…’ wordt er aan het begin van de dienst gezegd. Het gebeurt vaak dat in de dienst onder woorden gebracht wordt wat je voelt, en zelf niet zeggen kan. God’s woord is krachtig en het overkomt me vaak dat ik ineens aangesproken word door wat er gezegd wordt, zonder dat ik er echt naar op zoek ben.

Amy Hoogeland