Mensen uitsluiten van avondmaal of eucharistie: ja of nee? De visie van Lucas

dinsdag 22 januari 2019

Zoals al eerder aangekondigd presenteert Wim Weren (emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen in Tilburg) zijn nieuwe boek Rode draden in de evangeliën. Deze bijeenkomst vindt plaats op 31 januari a.s. van 19.30-21.30 uur in De Voorhof, naast het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, Oisterwijk.

 

Na een korte introductie van zijn nieuwe boek (ongeveer een kwartier) zal Wim Weren aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien hoe zijn boek vele mensen kan helpen om door te dringen in de fascinerende wereld van de evangeliën. De keuze is gevallen op wat Lucas, de auteur van het Lucasevangelie en van het boek Handelingen, te vertellen heeft over het avondmaal of de eucharistie. Een brandende kwestie in de hedendaagse kerken is of iedereen bij deze maaltijd welkom is, ongeacht haar of zijn levensstaat, seksuele geaardheid of maatschappelijke positie. Bij het zoeken naar een antwoord zetten we verschillende stappen.

 We beginnen bij Jezus zelf. Hij trok vrijelijk op met vrouwen en mannen die in de toenmalige samenleving een marginale positie innamen. Onder hen ook tollenaars en zondaars. Lucas heeft de herinnering daaraan vastgehouden door in zijn evangelie zes lange verhalen op te nemen over maaltijden van Jezus met mensen van allerlei slag. Aan tafel wordt niet alleen gegeten en gedronken maar ook intensief gediscussieerd over waarden en normen en over de vraag wie er wel en wie niet welkom is aan de tafel.

Deze verhalen hebben de vorm van een symposium. Dit genre was in de Oudheid wijd verbreid. Zou het zo kunnen zijn dat ook Lucas’ verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn apostelen (Lucas 22,14-38) dit patroon vertoont?  Als dat zo is, dan geeft ons dat een nieuw zicht op de aard en de functie van ‘de maaltijd des Heren’.

Ook gaan we na welke rol deze maaltijd speelde in het leven van vroege christelijke geloofsgemeenschappen. Daartoe verdiepen we ons in enkele passages uit het boek Handelingen. We besluiten deze avond met een discussie over de vraag wat Lucas ons te zeggen heeft als het gaat om het vieren van het avondmaal of de eucharistie. Daartoe bespreken we pro’s en contra’s van vijf stellingen die daarop betrekking hebben.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Dankbaar ben ik Dominee Radstake en vooral Annette van Cappellen voor de wijze dat zij mijn overleden vrouw tijdens haar ziek zijn geestelijke steun hebben verleend. Enkele uren voor haar overlijden heb ik een gedicht (gebed) aan haar voorgelezen over de zorgzame en liefhebbende handen die God worden overgenomen. Dit gedicht heeft Annet een dag eerder ook aan haar voorgelezen.

Harm Detz