Taakgroep Vorming en Toerusting

vrijdag 06 september 2019

Komend seizoen gaan we als gemeente met het thema ‘Duurzaam Geloven’ aan de slag. Wanneer is ons geloof duurzaam?

Je kunt deze vraag op verschillende manieren belichten. Hoe houden mensen hun geloof in stand? Hoe komt het dat ze het verliezen en wat doen ze ervoor om het vast te houden en te vernieuwen? Op welke manier speelt de zorg voor de schepping een rol in ons geloof?

De taakgroep Vorming en Toerusting heeft een aantal bijeenkomsten en activiteiten gepland. Daarin komen verschillende aspecten rond duurzaamheid en geloven aan de orde. De eerste maanden is het programma als volgt:

Dinsdag 24 september: Groen geloven
We beginnen met een lezing/workshop van Marjolein Tiemens over onze Ecologische voetafdruk. De avond begint om 20.00 uur in de Voorhof.

Donderdag 7 november: Brabants Bodem
Wereldwijd vindt er een verarming van de bodem plaats met alle gevolgen van dien. Er is een rechtstreeks verband met de klimaatcrisis waarin we dreigen terecht te komen. In Noord Brabant is er een initiatief onder de naam ‘Brabants bodem’ dat zich richt op een nieuw perspectief voor het grondgebonden agrarisch midden- en kleinbedrijf.  Op deze avond (en dus niet op eerder genoemde avond van 3 oktober) houdt Jan Baan, Directeur van Brabants Landschap en initiatiefnemer van dit project, hierover een lezing. De avond begint om 20.00 uur in de Voorhof. 

Begin 2020 gaan we verder met Duurzaam geloven
We organiseren dan onder andere een leeskring. Daarover volgt later meer informatie.

 U kunt zich opgeven via mailadres: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Vanaf september 1973 wonen wij in Loon op Zand, dat kerkelijk bij Tilburg hoort, maar ik vind het fijn in onze kerk en blijf hier komen. Sinds 1992  bezoeken  vluchtelingen uit het AZC  onze kerk. Sommigen zijn bij ons gedoopt of hebben belijdenis gedaan en zijn intussen lid van onze gemeente. Samen iets drinken na de viering in de kerk vind ik fijn. Even bijpraten en er voor elkaar zijn !

Sjouk Boekhoud – Bijlsma