Collecte voor pioniersplek ‘Zin op School’

donderdag 21 mei 2020

Op zondag 24 mei collecteren we voor de pioniersplek ‘Zin op School’ in Waalwijk. Ds. Otto Grevink van onze zustergemeente in Tilburg is als pionier aangesteld voor deze pioniersplek. Een pioniersplek is een nieuwe experimentele kerkvorm voor wie niet (meer) naar de kerk gaat.

Die kan overal ontstaan waar mensen op zoek willen gaan naar hoe het christelijk geloof en de Bijbelse verhalen in hun leven relevant zouden kunnen zijn. Dat begint altijd klein, met het leggen van relaties. Daarin kunnen vanuit levensvragen geloofsthema’s ter sprake komen en Bijbelverhalen zich verbinden met levensverhalen.

Bijbelverhalen

Afgelopen januari is pioniersplek Zin op school gestart op basisschool Juliana van Stolberg in Waalwijk. Het team van Zin op school zag dat Bijbelverhalen van alles oproepen bij kinderen. Ze hebben vragen en hebben hun eigen ideeën erbij. Ze ontdekken dat de verhalen gaan over dingen die zij meemaken. Geloof kan daardoor voor hen én hun ouders relevant worden in het beantwoorden van levensvragen.

Verdieping en verbreding

De pioniersplek wil op een speelse en creatieve manier zoeken naar een stukje verdieping en verbreding. Vanuit hun levensvragen, en de verhalen uit de Bijbel en hun eigen leven. Samen willen de teamleden zoeken naar een waardevolle toepassing van de christelijke traditie in hun leven. Omdat de verhalen én de kinderen en hun ouders dat waard zijn!

En nu tijdens de coronacrisis?

De afgelopen weken zijn de kinderen niet naar school gegaan. Daarom heeft Zin op School filmpjes gemaakt die tijdens het thuisonderwijs gebruikt konden worden. Nu de scholen weer opstarten, gaat ook dit project weer langzaamaan beginnen met activiteiten.

Brede pioniersbeweging

De pioniersplek maakt deel uit van een veel bredere pioniersbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland en wordt gedragen door de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, met steun van lokale kerken (zoals onze gemeente!) en de scholengroep Willem van Oranje College.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden via www.zinopschool.nl en diverse sociale media (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube). Mag deze pioniersplek rekenen op uw steun? Maak uw gift dan over via deze link, of stort uw bijdrage op NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk o.v.v. Zin op School.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Een van de belangrijkste dagen uit je leven, naast dat je voor de wet natuurlijk in het gemeentehuis trouwt, de huwelijksinzegening in de kerk. Ik ben opgevoed in een hervormd gezin en ben grootgebracht met het geloof. Onze kinderen zijn beide in deze kerk door Hester gedoopt. Een hele fijne dienst die van het begin tot het eind door iedereen goed ontvangen is. Heel begrijpend en passend bij ons gezin en onze geloofssituatie.

Marit Mannaerts